Yazdır

Açık fikirli olmanın 10 avantajı

Tarih: 02 Haziran 2023 - 18:32

Zihinsel yönden birbirinden en uzak iki kişilik herhalde açık fikirliler ve dar görüşlülerdir. Açık fikirli insanlar değişimi kucaklar ve yeniliklere çok daha kolay adapte olurlar.

FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Karakterimiz ve zihinsel yapımız, her türden karar alma süreçlerimizi, kişisel gelişimimizi ve ilişkilerimizi etkiler. Bu açıdan bakıldığında, herhalde birbirine en uzak iki zihin yapısı açık fikirli insanlar ve dar görüşlü insanlardır.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, dar görüşlü insanların tam zıttı olan açık fikirli insanlar, değişimi kollarını açarak kucaklarken, diğerleri aşina oldukları bir dünyanın konforunu tercih eder. Açık fikirli ve dar görüşlü insanların bu ikiliği, kişisel gelişimlerine ve kişilerarası ilişkilerine ve karar verme yaklaşımlarına etki eder.

Amerikalı yatırımcı Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesi, bu iki farklı zihinsel model arasındaki nüansların, başarı söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha belirleyici olabileceğini gösteriyor. İşte açık fikirli insanları dar görüşlü ya da bir başka deyişle eski kafalı bireylere kıyasla daha başarılı kılan 10 avantaj…

Dar görüşlü kişi kimdir?

Dar görüşlü bir kişi, mevcut inançları veya değerleriyle uyuşmayan yeni fikirlere, bakış açılarına veya deneyimlere direnme veya bunları reddetme eğiliminde olan kişidir. Tipik olarak katı bir mizaca sahiptirler. Düşüncelerini sorgulamaya isteksizdirler ve genellikle kendileriyle çelişen görüşlere karşı hoşgörüsüzdürler. Kesinliği ve net cevapları tercih ederler ve belirsizlik konusunda daha az rahattırlar. Ek olarak, yeni kanıtlara dayanarak fikirlerini değiştirme olasılıkları daha düşüktür ve genellikle geri bildirim ve eleştiriyi reddeder veya bunlara karşı savunma yapma ihtiyacı hissederler.

Açık fikirli kişi kimdir?

Açık fikirli bir kişi, yeni fikirlere ve bakış açılarına açık, kendi inançlarını sorgulamaya istekli ve farklı kaynaklardan öğrenmeye hevesli bir kişidir. Bilişsel esneklik, uyarlanabilirlik ve dünya hakkında doğal bir merak ile karakterize edilirler. Farklı görüşlere karşı tahammül seviyeleri görece daha yüksektir ve genellikle başkalarının deneyimlerine karşı daha fazla empati gösterirler.

Açık fikirli bireyler çeşitliliğe değer verir, belirsizliğe karşı rahattır ve yeni kanıtlar sunulduğunda görüşlerini değiştirme olasılıkları yüksektir. Ayrıca geri bildirim ve eleştiriye daha açık olma eğilimindedirler; eleştiriyi ve geri bildirimi büyüme ve gelişme fırsatları olarak görürler.

Açık fikirli kişiler yeni fikirleri ve bakış açılarını kabul ederken dar görüşlü kişiler direnir veya reddeder

Açık fikirli bir bireyin özü, yeni fikirleri kabul etmesinde yatar. Yeni bakış açılarını taze bir nefes gibi memnuniyetle karşılar ve düşüncelerin serbest akışını teşvik eder. Tam tersine, dar görüşlü bireyler yeni ideolojilere karşı mutlak bir duvar örerler. Konfor bölgeleri, onları yeni kavramların dünyasından uzaklaştıran bir kaleye dönüşür.

Açık fikirli insanlar düşüncelerinde esnektir; dar görüşlü insanlar ise katılıktan yanadır

Esneklik, açık fikirli bireylerin değerli bir özelliğidir. Bir kayanın etrafında akan su gibi bakış açılarını değiştirebilir, gerektiğinde değişimi kucaklayabilirler. Aksine, dar görüşlü bireyler, düşünce süreçlerinde katılık sergilerler. İnançlarına, demir atmış bir gemi gibi sarılırlar ve değişen fikirlerin gelgitiyle sürüklenmeyi reddederler.

Açık fikirli bireyler genellikle inançlarını sorgulamaya isteklidirler; dar görüşlü bireyler ise fikirlerine sadık kalır ve onları sorgulamakla ilgilenmezler

Açık fikirli insanlar, araştırma ruhunu somutlaştırır. Kendi inançlarına ayna tutmaktan, onları düzenli olarak araştırmaktan ve onlara meydan okumaktan korkmazlar. Bununla birlikte, dar görüşlü insanlar, fikirlerine değerli bir aile yadigarı muamelesi yapar, onları titizlikle korur ve geçerliliğini sorgulamakla ilgilenmez.

Açık fikirli insanlar meraklı ve öğrenmeye istekliyken dar görüşlü insanlar önyargıları nedeniyle yeni bilgileri gözden kaçırabilir

Merakla hareket eden açık fikirli insanlar, çevrelerindeki dünyayı keşfetmeye hevesli, ömür boyu öğrenen kişilerdir. Buna karşılık, dar görüşlü insanlar, önceden oluşturdukları dünyaya uymayan resimleri, uygun olmayan yapboz parçaları gibi bir kenara atabilirler.

Açık görüşlü insanlar farklı görüşlere karşı genellikle daha hoşgörülüyken dar görüşlü kişiler kendi fikirleriyle çelişen görüşlere karşı hoşgörüsüz olma eğilimindedir

Açık fikirli bireyler genellikle daha yüksek derecede hoşgörü gösterirler. Zenginleştirici konuşmaları davet eder, öğrenme ve eğitim için bir sığınak olarak gördükleri farklı görüşleri kucaklarlar. Bununla birlikte, dar görüşlü insanlar için karşıt görüşler genellikle konfor alanlarının bozulması gibi algılanır ve bu da hoşgörüsüzlüğe yol açar.

Açık fikirli insanlar başkalarının deneyimlerine karşı daha fazla empati ve anlayış gösterirken dar görüşlü insanlar kendilerinkinden farklı deneyimlerle ilişki kurmayabilir veya onları anlamayabilir

Empati, açık fikirli bireylerde doğal olarak bulunur. Açık fikirli bireyler, yabancı bir kültüre dalmış bir gezgin gibi başkalarının deneyimlerini anlamaya çalışırlar. Tersine, dar görüşlü insanlar ise yabancı bir ülkede kafası karışmış bir turist gibi, farklı olayları anlamakta zorlanabilirler.

Açık fikirli bireyler çeşitliliğe ve farklılığa değer verirken dar görüşlü bireyler uyum ve aynılığı tercih eder

Açık fikirli bireyler, çeşitliliğe hayatın baharatı olarak değer verir, farklılıkları kucaklar ve takdir eder. Ancak dar görüşlüler, kendi ailesiyle birlikte rahat ağacında yuva yapan bir kuş gibi, uyum içinde rahatlık bulurlar.

Açık fikirli insanlar genellikle belirsizlik konusunda daha rahatken dar görüşlü insanlar kesinliği ve açık cevapları tercih eder

Açık fikirli insanlar belirsizlik tarafından tehdit edilemez çünkü belirsizliği çözülmeyi bekleyen heyecan verici bir gizem gibi kucaklarlar. Dar görüşlü meslektaşları için ise kesinlik, belirsizliğin bulanık sularında onlara rehberlik eden bir fenerdir.

Açık görüşlü kişiler yeni kanıtlara dayalı fikirlerini değiştirmeye daha yatkınken dar görüşlü kişiler inançlarıyla çelişen yeni kanıtları reddedebilir

Açık fikirli bireyler isteyerek yelkenlerini delil rüzgarına göre ayarlar, gerektiğinde inanç değişikliğini kabul eder. Buna karşılık, dar görüşlü insanlar, çelişkili kanıtlara rağmen inançlarına bağlı kalarak bu tür kanıtları istenmeyen bir davetsiz misafir olarak reddedebilir.

Açık fikirli insanlar geri bildirim ve eleştiriye genel olarak daha açıkken dar görüşlü insanlar geri bildirim ve eleştiriyi reddedebilir veya savunmaya geçebilir

Geri bildirim ve eleştiri, açık fikirli kişiler için değerli para birimleridir. Bu kişiler eleştiri ve geri bildirimi büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olan bir hediye gibi kabul ederler. Öte yandan, dar görüşlü kişiler, eleştiriyi düşman gibi reddedebilir ve kabullenmek yerine savunmayı seçebilirler.

Psikolojik yönden güçlü olmanın 16 yolu

 

Karar alma süreçlerini şekillendiren 10 psikolojik gerçek

 

Başarı ve aşk isteyen Z kuşağı uzaktan çalışmamalı

 

Başarı için uzak durmanız gereken 10 sabah rutini

 

Başarılı insanlar güne nasıl başlar? İşte 10 sabah rutini...

 

Servet yaratmak için uygulayabileceğiniz 4 başarılı strateji

 

Site adresi: https://www.finansgundem.com/haber/acik-fikirli-olmanin-10-avantaji/1742834