BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaSporFenerbahçe'ye müjde----

Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'ye müjde
22 Ocak 2014 - 10:12 www.finansgundem.com

Etik Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindirecek haber...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu Başkanı Prof.Dr.Oğuz Atalay, Yargıtay'ın kararını 'yeni bir durum' olarak yorumlarken, UEFA'nın iki kere ceza veremeyeceğini savundu.

"Yargıtay’ın kararı yeni bir delil değil, yeni bir durumdur. UEFA ‘Yeni dava açacaksın yoksa seni bünyemizden atarız’ derse TFF de yaptırımı göze alıp ‘Atarsan at’ diyebilir. Tabii bunlar varsayım. UEFA zaten cezaları verdi. İki kere ceza vermesi evrensel hukuk kurallarına aykırı. Biz 1. raporu polis fezlekesine göre verdik. ikincisinde ise savunmalar ve iddianame vardı. Farklılık bundan."

"Başbakan'ın verdiği söz üzerine..."

Yar­gı­tay’ın Aziz Yıl­dı­rım’ın ce­za­sı­nı ona­ma­sı­nın ar­dın­dan göz­ler Türkiye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Di­sip­lin Ku­ru­lu ka­dar Etik Ku­ru­lu’na da çev­ril­di. Çün­kü Etik Ku­ru­lu, ikin­ci ra­po­run­da Yıl­dı­rım’ın şi­ke­ye ka­rış­tı­ğı­na da­ir bir ema­re bu­lu­na­ma­dı­ğı yö­nün­de gö­rüş bil­dir­miş­ti. BU­GÜN Gazetesi'ne ko­nu­şan Etik Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Oğuz Ata­lay, ya­şa­nan son sü­reç­le il­gi­li so­ru­la­rı­nı yanıtladı.

Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı ye­ni bir de­lil mi?

De­lil de­lil­dir, ka­rar da ka­rar. Di­sip­lin yar­gı­la­ma­sı sı­ra­sın­da göz­den kaç­mış bir şey or­ta­ya çı­kar­sa bu ye­ni de­lil olur. Ancak bu ye­ni bir du­rum­dur. Ye­ni­den bir so­ruş­tur­ma baş­la­tı­lır mı, bu bi­zim bi­le­ce­ği­miz bir şey de­ğil. UE­FA ‘Ye­ni­den da­va aça­cak­sın, aç­maz­san se­ni bün­ye­miz­den ata­rız’ der­se, TFF de, ‘Atar­san at. Se­ni din­le­mi­yo­rum’ di­ye­bi­lir yaptırımı göze alarak. Ta­bi­i bun­la­rın hep­si var­sa­yım. As­lın­da ilk so­ru, UE­FA böy­le bir şey der mi?

UEFA’dan yeni bir ceza çıkar mı?

UE­FA, ku­lüp­le­re bel­li ce­za­lar ver­di. Ama TFF’ye ‘Sen ne­den ver­me­din’ de­me­di. Bu ce­za­lar. CAS ta­ra­fın­dan ke­sin­leş­ti. Do­la­yı­sıy­la yazın iş bit­ti. Tek­rar UE­FA’nın bir şey yap­ma­sı müm­kün de­ğil. İki ke­re ce­za ve­re­mez, ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na gö­re. Do­la­yı­sıy­la ce­za­la­rın de­ği­şe­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. UE­FA bu ka­rar­la­rı­nı, mah­ke­me­nin hükmünü ye­ter­li gö­re­rek ver­di. Bu ka­rar­lar­dan son­ra TFF’ye bir bas­kı yap­ma­dı. Ar­tık UE­FA için­ de ye­ni bir du­rum yok.
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • metin 22 Ocak 2014 11:54

    demirörende dosa kapandi demisti yazik türk futbolunu böyle insanlari kandiran yagci cikarcilar yönetiyor

  • Sonsuz22 Ocak 2014 11:28

    Fenerbahçe'ye son yıllarda bu kadar kirlenenler ortada suçlu suçsuz aramaksızın neler oluyor görüyoruz her zaman her yerde FENERBAHÇE...