BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Etkinlik Girişimcilik Vakfı - NEXT 2020 04 Aralık 2019, 17:00 MEF Üniversitesi

Amerikan Büyükelçiliği desteğiyle, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Mef Üniversitesi ortaklığında eğitim teknolojileri alanında farkındalık yaratmak, eğitim alanındaki...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 7,77 0,13 40.404.000.000,00
ALBRK 1,43 3,62 1.287.000.000,00
GARAN 10,36 0,39 43.512.000.000,00
HALKB 5,87 -1,01 7.337.500.000,00
ICBCT 5,04 -1,56 4.334.400.000,00
ISCTR 6,20 -0,80 27.899.814.000,00
SKBNK 1,20 -2,44 1.389.600.000,00
TSKB 1,16 0,87 3.248.000.000,00
VAKBN 5,10 -2,67 12.750.000.000,00
YKBNK 2,47 0,82 20.864.216.671,48

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaLeasing-FaktoringFaktoring şirketlerine sermaye için ek süre----

Faktoring şirketlerine sermaye için ek süre

Faktoring şirketlerine sermaye için ek süre
24 Nisan 2013 - 10:57 www.finansgundem.com

BDDK, standart oranı tutturamayan şirketlere 31 Aralık 2013'e kadar süre tanıdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin öz kaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve sürdürülmesini şart koştu. Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamayacak. Standart oranı sağlayamayan şirket, 31 Aralık 2013 tarihine kadar bu oranı tutturmak zorunda olacak.
BDDK’nın Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.
ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN BELGELER
Şirket kuruluşu kapsamında Türkiye'de şirket kurmak üzere Kuruma verilecek başvuru dilekçelerine; Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden, öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, şirketin mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programının; Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde 10 ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’deki örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin ve kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağının eklenmesi gerekiyor.
Ayrıca, kurucuların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde yönetmelikte belirtilen belgelere ilave olarak Türkiye’de şirket kurulmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin, son beş yıla ait konsolide bağımsız denetim raporlarının, kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasaklanmamış olduğuna veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yetkili kurullarından alınmış belgenin ve ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu ülke dışındaki ve kurulu bulunduğu ülkedeki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun Kuruma gönderilmesi gerekiyor.
6 AY İÇİNDE BAŞVURU ŞARTI
Kuruluş işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından, faaliyetlerine uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmasından, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmasından ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden sonra şirket tarafından, kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren altı ay içinde Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası ve Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıdığını tevsik edici belgeler ile birlikte Kuruma başvurulacak.
Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği hususları incelenecek.
HER BİR ŞUBE İÇİN 1 MİLYON TL TUTARINDA ÖDENMİŞ SERMAYE GEREKİYOR
Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak şirketin, standart orana uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.
Kuruma yapılacak başvurulara, şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneğinin eklenmesi zorunlu olacak. Şirketin yurt dışında şube açma talebine izin verilebilmesi için şubenin bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve söz konusu şubede denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şart olacak. Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde şirkete şube açma izni verilecek.
BİRLEŞME VEYA BÖLÜNME İŞLEMİNDE GEREKÇELER ORTAYA KONACAK
Birleşme ve bölünme izni için şirketçe Kuruma verilecek başvuru dilekçesine; birleşme veya bölünmeye ilişkin yönetim kurulu kararı, birleşme veya bölünme sözleşmesi, şirket özkaynağının tespitine, birleşme ve değiştirme oranlarının hesaplanmasına, gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının belirlenmesine ve birleşme veya bölünmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, birleşme veya bölünme sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı, birleşme veya bölünme işleminin gerekçelerini ortaya koyan rapor ve birleşme veya bölünmeden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ve birleşme veya bölünme sonrası tahmini bilanço eklenecek. 
STANDART ORAN
Yönetmeliğe göre, şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu olacak. Kurul, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklı oranların uygulanmasını kararlaştırabilecek. Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamayacak.
Ayrıca Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile standart oranı sağlayamayan şirket, 31 Aralık 2013 tarihine kadar bu oranı tutturmak zorunda olacak.
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)