BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaFaiz indirimi salgının etkilerini gidermek için ilk aksiyon!----

Faiz indirimi salgının etkilerini gidermek için ilk aksiyon!

Faiz indirimi salgının etkilerini gidermek için ilk aksiyon!
28 Eylül 2021 - 14:29 www.finansgundem.com

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz." dedi.

Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde "Merkez Bankalarının Pandemide Rolü" başlıklı bir sunum yaptı.

Salgının başlamasından bugüne dek geçen sürede ekonomi politikasının odaklandığı konuları iki dönem halinde değerlendirmenin faydalı olacağını belirten Kavcıoğlu, birinci dönemin dünya çapında kapanmalar ile ekonomilerin tarihte görülmemiş şekilde durma noktasına geldiği bir dönem olduğunu söyledi.

Merkez bankaları ve diğer politika yapıcıların bu dönemde istihdam kayıplarını, şirket iflaslarını önlemek ve finansal piyasaların işleyişindeki devamlılığı sağlamak adına pek çok önlem aldığını hatırlatan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

İkinci dönem ise aşılamanın yaygınlaşması ile toparlanma eğiliminin hızlandığı, ancak talep artışına küresel üretimin aynı hızla cevap veremediği ve emtia fiyatlarındaki artışlarla küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreç olarak hala devam etmektedir. Koronavirüs salgınının dünya çapında yayılmasıyla birlikte başlayan birinci dönemde küresel ekonomi, 2008 yılındaki finansal krizi de aşan zorlukta bir dönem geçirmiştir. Salgının büyük ölçekli bir arz şokuna da yol açması 2008 finansal krizinden farklı olarak ekonomiler üzerindeki olumsuz etkinin daha yüksek ve kalıcı olmasına yol açmıştır. Salgının ekonomik etkileri oldukça geniş bir coğrafyada ve küresel finans krizinden daha derin şekilde hissedilirken, verilen politika tepkileri de çeşitli ve şimdiye kadar eşine rastlanmayacak ölçüde güçlü olmuştur.

Kavcıoğlu, konuşmasında salgına karşı küresel ölçekte verilen politika tepkilerine de değindi. Salgın hastalığın dünya genelinde hızla yayılmasının, küresel ticaret ve iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlamaya neden olduğunun altını çizen Kavcıoğlu, "Alınan karantina önlemleri nedeniyle 2008 krizinden farklı olarak çok daha derin bir arz şoku ile karşılaşılması nedeniyle, salgın döneminin ekonomik açıdan daha da maliyetli olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Merkez bankalarının müdahalesi yerinde ve hayati derecede önemli oldu"

Şahap Kavcıoğlu, salgınının dünya çapında hızla yayılmasının ekonomileri birçok farklı kanaldan etkileyerek küresel iktisadi faaliyetin sert bir şekilde daralmasına neden olduğunu söyledi.

Salgının, ilk etapta küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde etkisini gösterdiğini belirten Kavcıoğlu, "Devamında ise, belirsizliklerdeki artış, finansal koşullardaki sıkılaşma, hanehalklarının gelir kaybı ve firmaların nakit akışındaki bozulma talepte de belirgin bir zayıflamaya yol açtı." dedi.

Kavcıoğlu, dünya genelinde uygulamaya konulan salgın tedbirlerinin 2020 yılı mart ayı içerisinde hizmetler sektörü faaliyetinin hızla zayıflamasına neden olduğunu dile getirdi.

Takip eden dönemde küresel ticaretteki daralmayla birlikte imalat sanayinin de bu yavaşlamaya eşlik ettiğini aktaran Kavcıoğlu, "Hizmet sektörünün salgın tedbirleri nedeniyle olumsuz ayrışması gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için ortak bir gözlem olarak ön plana çıkmıştır. Bu eğilimin 2008 krizi ile de önemli bir farklılaşmaya neden olduğu görülebilir. Hizmet sektörünün emek yoğun bir sektör olması salgın döneminin istihdam açısından maliyetinin de 2008 finansal krizinin çok ötesinde olmasına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, bu süreçte tüm dünyada merkez bankalarının faiz indirimleri, varlık alımları, likidite adımları ve kredi destek programları gibi olağanüstü genişleyici politika tedbirleri aldığını anlattı.

Politika yapıcıların 2008 krizi sonrası geleneksel olmayan para politikası ile ilgili kazandıkları deneyim ve araç setinin genişlemesinin, salgına karşı verilen politika tepkisi açısından olumlu olduğuna işaret eden Kavcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları mevcut politika alanını tereddütsüz ve hızlı bir şekilde kullanarak krize ilk tepkilerini faiz indirimleri ile verdiler. Merkez bankaları finansal kriz sonrası araç setine dahil ettikleri tahvil alımlarını da tekrar uygulamaya koydular. Burada ilgi çekici olan 2008 krizinde görmediğimiz şekilde gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da tahvil alımlarına başvurması oldu. Para piyasasında sıkışmayı önlemek ve likiditeye erişimi kolaylaştırmak için merkez bankalarının repo yoluyla daha çok fonlama yaptığı ve fonlamanın vadesini uzattığı görülmüştür. Ekonomilerin durma noktasına geldiği bu dönemde finansal sistemin faaliyete devam etmesi açısından merkez bankalarının bu müdahalesi yerinde ve hayati derecede önemli olmuştur.

"Merkez bankaları salgın döneminde bankacılık sistemine ek likidite sağladı"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, küresel anlamda politika faizlerinin hızla aşağı çekilirken, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ortalama faizin 2008 krizinden sonra görülen düzeylerin de altına indiğini söyledi.

TCMB'nin de söz konusu dönemde politika faizini aşağı çeken merkez bankaları arasında yer aldığını anımsatan Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte politika faizlerinin hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi sürecine başta gelişmiş ülkelerin başlattığı yüklü varlık alım programları ile çok hızlı bir bilanço genişlemesi eşlik etti. Varlık alımları da önceki krizin ötesinde bir hızla hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, bankacılık sektörüne likidite sağlamayı amaçlayan finansal politikalar ile hem finansal sektörün mali yapısının korunması hem de özel sektöre kredi akışının devam etmesinin amaçlandığını vurguladı.

Birçok merkez bankasının zorunlu karşılıkları indirerek ve sermaye ve likidite tamponlarını genişleterek bankacılık sistemine ek likidite sağladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yapılan düzenlemeler ile nakit akışı duran reel sektör için de mevcut kredi ödemelerinin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması gibi yöntemlere başvuruldu." dedi.

Açıklanan maliye politikası önlemlerinin, yeni kredi kanalları ve kredilere devlet garantileri, vergi istisna ve indirimleri ve doğrudan harcamalar gibi ana başlıklar altında incelenebileceğine işaret eden Kavcıoğlu, bu tür desteklerin de yine yaygın olarak kullanıldığını dile getirdi.

"Gelişmiş ülkelerde milli gelirlerinin yüzde 20'sini aşan kamu destekleri verildi"

Kavcıoğlu, salgın döneminde ülkelerin doğrudan kamu harcamaları, diğer finansal destekler ve teşviklerle ekonomilerini desteklediklerini anımsatarak, şunları söyledi:

Bazı ülkelerde mali alanın durumuna göre doğrudan kamu harcamalarının daha yüksek oranda kullanıldığı, bazı ülkelerde ise sermaye, kredi ve diğer likidite desteklerinin kullanıldığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde milli gelirlerinin yüzde 20'sini aşan kamu destekleri verildi. Örneğin ABD'de milli gelirin yüzde 25'i oranında kamu harcaması ve vazgeçilen gelirler şeklinde ekonominin desteklendiğini görüyoruz. İtalya ve Almanya gibi bazı ülkelerde maliye politikasının yanı sıra sermaye, kredi ve diğer likidite şeklindeki desteklerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ekonomilerde ise gelişmiş ülkelere kıyasla daha sınırlı olmakla birlikte ekonomilerin çeşitli tedbirlerle desteklendiğini görüyoruz.

"Salgın döneminde finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağladık"

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının da o dönemde aldığı Para Politikası Kurulu toplantısında alınan Faiz indirimi kararıyla birlikte salgının ekonomik etkilerini sınırlandırmaya yönelik ilk tedbir paketini uygulamaya aldıklarını anlattı.

Alınan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemlediklerini aktaran Kavcıoğlu, "Salgın döneminde finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak, finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik. Böylece salgın ortamından doğan geçici etkilerin uzun vadede üretim ve istihdama olabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

"Büyümedeki olumlu görünüm devam ediyor"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, gelinen noktada temel bazı makroekonomik değişkenlerin karşılaştırmalı olarak incelediğinde Türkiye'nin performansının daha iyi şekilde değerlendirebileceğini söyledi.

Türkiye'nin OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte değerlendirildiğinde 2020 yılında pozitif büyüme kaydeden iki ekonomiden biri olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

2021 yılı ilk yarısına ilişkin açıklanan verilerde büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini görüyoruz. Avrupa'daki aşılamayla birlikte olumlu görünüm, turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ekonomimize olumlu yansıyor. Bu çerçevede net ihracat da büyümeye olumlu katkı vermeye devam ediyor. Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Hizmetler sektörü istihdamı salgına dair kısıtlamaların da etkisiyle daha yavaş bir toparlanma sergilerken, son dönemde burada da güçlü bir istihdam artışı ile salgın dönemi kayıplarının tamamen telafi edildiğini görüyoruz. Ayrıca güçlü giden ihracatın da yardımıyla, sanayi sektörü istihdamının son dönemde diğer alt kalemlere göre daha da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Sonuç olarak, tarım dışı istihdamın öncelikle sanayi sektörünün katkısı ile toparlanmaya başladığını, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen 2021 yılı başında salgın öncesi düzeylere ulaştığını görüyoruz. Son olarak hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, rezervlerdeki iyileşmenin öngörüleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu." dedi.

Salgın sonrası toparlanma döneminde iktisadi faaliyetlerin küresel olarak normalleşmeye başladığını ifade eden Kavcıoğlu, bununla birlikte büyük ölçüde salgın dönemine atfedilebilecek bir dizi sorunun Türkiye'de olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de üretici fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, bu nedenle içinde bulunulan normalleşme döneminde yüksek enflasyonun beklentilere ve uluslararası piyasalara yansımalarının merkez bankaları tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

Enflasyonun yükselmesindeki başlıca etmenlerden birisinin artan emtia fiyatları olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, toparlanmaya başlayan küresel taleple birlikte enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında oldukça keskin fiyat artışlarına şahit olduklarını bildirdi.

Kavcıoğlu, uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzamasının üretici fiyatlarını yükselttiğini belirterek, Türkiye'de de geçmiş dönemlerde üretici enflasyonundaki gelişmelerin kur ve emtia fiyatları ile büyük ölçüde açıklandığını, son dönemde bu iki belirleyicinin üretici enflasyonunu açıklamakta yetersiz kalmasının arz yönlü ilave unsurlara işaret ettiğini söyledi.

Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın son dönemde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uzun dönem ortalamasının oldukça üzerine çıktığını kaydeden Kavcıoğlu, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin, TÜFE'nin 4 katına çıktığını kaydetti.

Kavcıoğlu, açılma ve ekonomik normalleşme sürecinde dünyada enerji ve hizmet fiyatlarında belirgin artışlar görüldüğünü ifade ederek, "Küresel merkez bankaları, enerji ve salgın kaynaklı bazı sektörlerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının, talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte geçici olacağını düşünmektedir. Bu unsurlar, önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyonu düşürücü yönde etki edecektir." diye konuştu.

"Yüksek fiyat artışlarının salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz"

Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'deki enflasyon verilerine değinerek, ağustosta yıllık enflasyonun 0,30 puan artarak yüzde 19,25 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Geçen ay yıllık enflasyonun gıda grubunda oldukça belirgin artarken hizmet grubunda sınırlı bir miktarda yükseldiğini, diğer ana gruplarda ise gerilediğini aktaran Kavcıoğlu, üretici enflasyonunun emtia fiyatları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve talep koşulları nedeniyle yükselişine devam ettiğini söyledi.

Buradaki fiyatlama davranışlarına değinen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamalarının oldukça üzerine çıkmıştır. Enflasyona en çok katkı yapan ürünlere baktığımızda, ağustostaki yıllık fiyat artışlarının son 10 yıllık ortalama fiyat artışlarının 3-4 katına ulaştığını görüyoruz. Bu durumun bir sebebi, biraz önce de değindiğim gibi, salgına bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artışlar ve arz kısıtları gibi gelişmeler olsa da bu unsurlar tek başlarına bu ürünlerdeki fiyat artışlarını açıklamakta yeterli olmamaktadır. Özellikle salgından olumsuz etkilenen ve salgından sonra talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fiyatlama davranışlarının, ekonomik ve sosyal normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline geleceğini değerlendiriyoruz.

"Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı"

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarında küresel ölçekte bir artış gözlediklerini, buradaki eğilimin henüz normalleşmediğini, birçok gıda ürününün salgından çıkış sürecinde yüksek fiyat artışları sergilediğini, süregelen kuraklığın da üretim koşulları ve fiyatları olumsuz etkilediğini söyledi.

Tüketim sepeti içerisinde gıda ağırlığının ve yurt içi gıda enflasyonunun ülkeler arasında farklılaşabildiğini aktaran Kavcıoğlu, "Böylece gıda fiyatlarındaki artış farklı ülkelerde enflasyona farklı oranlarda etki etmektedir. Türkiye, ülkeler arası bir değerlendirme yapıldığında fiyatların en çok arttığı ülkelerin başında gelmektedir. Ağustosta gıda enflasyonunun son 3 yılın ortalamasından oldukça yüksek gerçekleştiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin döviz rezervlerine değinerek, "Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu." ifadelerini kullandı.

"Salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izliyoruz"

Şahap Kavcıoğlu, normalleşme sürecine işaret ederek, salgınla mücadelede önemli yol alındığını ancak son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantlarının salgının seyri konusundaki belirsizliğin sürmesine yol açtığını söyledi.

Birçok ülkede yeni bir salgın dalgası yaşandığını dile getiren Kavcıoğlu, aşılama oranının yüksek olduğu ülkelerde vaka sayıları artsa da ölüm oranlarının aynı oranda yüksek olmadığını kaydetti.

Aşılamanın küresel olarak hızlanarak sürmesinin ekonomik normalleşme açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Kavcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Geleceğe yönelik ikinci bir önemli unsur, salgından sonraki ekonomik toparlanmanın aşılama ve uygulanan politikalar gibi bazı nedenlerle ülkeler arası önemli farklılıklar göstermesidir. Birçok uluslararası kuruluşun ve merkez bankasının yayımlarında da vurgulanan bu durum, daha önce de altını çizdiğim arz-talep uyumsuzluklarına ve enflasyonun yükselmesine de katkı yapmaktadır. Hizmet sektöründeki toparlanmanın görece yavaş olması istihdamın toparlanmasını da geciktirmekte, bu durum salgın sürecinin hanehalkı açısından maliyetini de artırmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların en aza indirilmesi salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, önlemlere uyulması ve aşılamanın devamı ile mümkün olabilecektir.

Kavcıoğlu, merkez bankalarının, bu süreçte tüm politika araçlarını kullanarak fiyat istikrarını sağlamayı ve salgın sonrası normalleşme sürecinin devamına destek olmayı sürdüreceğini, TCMB'nin de tüm merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini aktardı.

Gerek kapanma gerekse hala içerisinde oldukları normalleşme sürecinde merkez bankalarının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Kavcıoğlu, finansal sistemin işlemeye devam etmesi, bankacılığın ve reel sektörün salgın koşulları nedeniyle gördükleri hasarın en aza indirilmesi, kapanmaların ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi konularda merkez bankası politikalarının oldukça etkili olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti.

Kavcıoğlu, "Normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi yönünde de TCMB, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli politika adımlarını atacaktır." dedi.

Gül: Faizi düşürmenin iki yolu var

Halka arz rekoru kırıldı, kitle fonlama düzenlemesi tamamlandı

Bankacılık sektörünün borçlanma sorunu yok

Bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlü!

YORUMLAR (27)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • HASAN TOSUN29 Eylül 2021 14:00

  faizi 1 puan düşürdün doları fırlattın,herşeye zam,enflasyon bu  kafayla düşmez varsa kafa

 • Gercekler 29 Eylül 2021 02:51

  İnsanları yanıltmayın. Swapları çık bu rezerv hesaplarında. Yıl sonu Swaplar mahsuplaşılırsa büyük eksi yazar. Çünkü Swaplar yıllık iki ülke arasında karşılıklı tşcarete kullanım miktarına göre eşit oranla alınmış değil. Onlar bir yılda kullanacağı liranın on katı lira almış, buna karşılık türkiye aldığı diğer ülke paralarını altı ay bir yılda tüketecek kadar. gerisi alacak yazar! Biz ise hepsini 6 - 12 ayda tuketiriz. Zaten Dünyanın kasası imf de bir kaç milyar borç istemişti ve de bizden borç aldıktan sonra hep emir alıp duruyor. Politikaya sanat gibi yaklaşılıyormış! Bir de ülkenin her yıl dış borçlar için verdiği faiz miktarını anlatın vatandaşa! Sürekli dış borçlar ne kadar büyük artmış onu anlatın! Bırakın bu “ İmf bizden borç istiyormuş, rezervimiz çok büyükmüş herkes bizi kıskanıyormuş” muhabetlerini

 • Vatandaş 28 Eylül 2021 22:47

  Ekonomide güçlü isek doları düşüründe inanalım.

 • Magdur vatandas28 Eylül 2021 22:20

  Gercek rezervin kac oldugunu soylede bilelim eksi kac baskasinin parasiyla hava atiyorsun. İlk aksiyon aldigini soyluoyorsun aldigin aksiyonun neye ysradiginida soyle dolar mi dustu pardon o aksiyonu almasaydin sabaha o koltukta oturmuyor olacaktin degil mi padisahim cok yasa saltanata devam millet sanki umurunuzda beyler

 • Muro28 Eylül 2021 22:13

  O dedigin aksiyonu almasaydin sabaha yoktun

 • Mucise Reis ;)28 Eylül 2021 21:25

  yazmıyım diyorum ama neyse... Şimdi sorunlar var. Seçim yaklaşıyor, kemer sıkarsan, insanlar senden kaçar. Şuan ne yapabilirsin en şok tedavi ?. Öncelikle acilen ve acilen denetim sistemi birimleri ayağa kalkmalı. Bir milat 01 , 10 , 2021 ve sonrası butun devler birim işleri, ihaleler, dağıtımlar, şahır masrafları, ikram kira fider vb. vb. birbirleri ile çapraz denetime girecek. uygunsuz rakamlar, fiyatlar, durumlar tesbitinde gerekli soruşturma yapılacak. bu bağlamda bütün denetim birimleri, sıkı parapolitikası ve aynı işlerin daha ucuzunu bulmak üzre gerekli düzenlemeleri yapacak. sadece bu sıkıpara uygulaması bile ciddi biçimde enflasyona etki edecektır. Kasa + bakiye = altın olur, altında = karşılıksız parayı değerlendirir. En en basiti. bu adım bile yok yahu, ne stratejisi bu hocam ? langırtı işler...

 • Mucize Reis : )28 Eylül 2021 20:44

  Ay başında işçi  maaşı bankamatikten çekiyor.. cebimde  2.385 tl var :D  Hanımın maaşıd açekiyor, ohh miss oda 2,385 tl ohh... Sonra, kira, elektrık, su, çocuk harçlık, çocuk giyim, okul masraf, okul servis, evde yağ bitmiş, evde su bitmiş, eve un alınacak, kredikart borcu var, osu busu.. hoppp eksi bakiye :D derhal, bir tanıdıkdan nakit borç alınır, swap alınır.. sonra nakiye bir sonraki maaşa kadar  ödenir... Ülkemizin brüt rezervde artımış bakan onu anlatma çalışmış ...: )) yedek açtesi olmayan bir kasa. maden paran var, yedek akçeni geri koy önce.. sonra cuma hutbesi okuma devam et.

 • AHMET ÖZBİR28 Eylül 2021 20:17

  USA'nın KILsasını anmayın, TON'LARLA ALTINA YATIN, vatan evlatlarının Türkiye düşmanlarının parasına yatırım yapmasını ÖNLEYİN. Yabancı paralara BÜYÜK VERGİ GETİRİN, TÜRK'ÜN LİRASI'NA YATIRIM YAPILMASI için çok cazip KAMPANYALAR YAPIN. Türk kendi parasını sever, kendisine düşman olanların parasını ŞUTLAR. Haydi VATANSEVERLER BOZALIM DÖVİZİMİZİ, COŞTURALIM TÜRK LİRAMIZI.

 • ; )28 Eylül 2021 23:59

  Reisle ayni donem, ayni niversitede okudu. Ekonomist...

 • MD..Edep..Edep..28 Eylül 2021 22:23

  Sizin eğitim seviyenizi çok merak ediyorum. 

 • Mevsim28 Eylül 2021 18:40

  20 yıl oldu.20 yilda rezerv 128 milyar dolar. Çok yazık.

 • Gökhan28 Eylül 2021 18:38

  Swap hariç net rezervlerimiz ne kadar??? Önemli olan bu...

 • emmi28 Eylül 2021 18:22

  sadece otur sus !!! çay kahve bişeyler iç, tv izle, nette takıl olmadı aç bir yabancı dizi başla vs bişeyler yap. ama ekonomi konuşmayın! siz konuştukça daha da kötü oluyoruz

 • Berber Bekri 28 Eylül 2021 18:08

  120 milyar doların üzerinde derken kaç üzerinde 128 milyar dolar mı? Ne kadar ? Yaşıyorsa kulakları çınlasın zira ses soluk yok koca bakan buhar oldu Berat Albayrak olsaydı kuruşu kuruşuna bilirdi sahi nerede ne iş yapıyor şimdi?

 • Ahmet 28 Eylül 2021 18:02

  Tebrikler bizleri tükettiniz de sizleri bilmem doğruluk payınız 0 ....

 • Bağımsız Düşünce28 Eylül 2021 17:06

  İyi ki  TL uzlaşmalı dolar icat edildi yoksa doları 2 ile mi 3 ile çarpmak zorunda kalırdık bilmiyorum !!! Merkez Bankası ne zaman döviz alım ihalesi açtı ? Gören duyan var mı ? ? ?  Hey yavrum hey algı , algı , algı başka bir şey YOK.

 • Rko28 Eylül 2021 16:46

  İnsanları yanıltmayın. Swapları çık! Swaplar yıllık karşılıklı tşcarete kullanım miktarına göre eşit oranla alınmış değil. Onlar kullanacağı liranın on katını almış, gerisi alacak yazar! Biz ise hepsini 6 - 12 ayda tuketiriz. Dünyanın kasası imf de bir kaç milyar borç istemiş ve . İmf de bizden borç alıp emir alıyor zaten. Politikaya sanat gibi yaklaşılıyormuş! Bir de ülkenin her yıl dış borçlar için verdiği faiz miktarını anlatın vatandaşa! İmf borç istiyor muş. Sürekli dış borçlar büyük miktada artmış son on yıl

 • Kırmızı Kedi 28 Eylül 2021 16:37

  Eeeee düşmedi dolar.... çünkü GÜVEN kaybettiniz. Doları olanı dahada zengin etmek için faizleri düşürdünüz. Hayat pahalılığı umurlarında değil.

 • EFE28 Eylül 2021 16:21

  BUGÜN KONUŞTU DOLAR REKOR TAZELEDİ KORKAK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇBİRSEY OLMAZ EKONOMİNİN E Sİ YOK ORDA OTURMAYIN

 • Mehmet28 Eylül 2021 16:19

  Bizim bilmediğimiz darpanenizmi var acaba habire dolar geliiiyor biyerlerden

 • cemo28 Eylül 2021 16:05

  Yalan söylemek bu ülkede bedava.

 • MEHMET28 Eylül 2021 15:50

  ÇOK GÜZEL BİZDE YEDİK EKSI 40 MİLYAR DOLARI NEYAPACAN

 • KERİM28 Eylül 2021 15:48

  DOLAR BASAMIYORSAN SATIN AL NASIL OLSA YUKARIYA GİDİYOR UYGUN ZAMANLARDA SATARSIN KİMSEYE BİŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK

 • Hehe28 Eylül 2021 15:29

  Hep yalancilara birsey yapilmamasinin sonucu bunlar

 • pala28 Eylül 2021 15:05

  bilmiyorsan sus, gizlemek istiyorsan yalan söyleme

 • EFE28 Eylül 2021 15:01

  REZERVIN 120 MILYAR DOLAR DEĞİL KENDİN ACIKLADIN EKSI 40 MİLYAR DOLAR SENDE BİZİMİ KEKLİYON SEN GİT O YALANINI BAŞKALARINA ANLAT BU DOLAR SENİDE ÜLKEYİDE YAKACAK BİRAN ORDAN AYRIL DES HOCAN KİM OLMUYOR OLMUYOR YAZIK BU VATANA

 • Bika28 Eylül 2021 14:47

  Brüt rezerv borçları gösteriyor.