Mehmet Bingöl mbingol@finansgundem.com Mehmet Bingöl

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı

03 Mayıs 2018, 13:32 ---

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 30 Nisan 2018 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiştir.

Kanun ile hangi imkan ve kolaylıklar getiriliyor? Kanun Tasarısında yer alan başlıca konular aşağıdaki gibi olup, TBMM’de Komisyon ve Genel Kurul aşamasında revize ve ilavelerin olabileceğini, bu sebeple nihai metnin Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirtmek gerekir.

1- Kapsam:

-Kanun’un kapsamına başta Maliye Bakanlığı’na ödenen vergi ve vergi cezaları olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşlarının tahsil ettiği kamu alacakları (Örnek olarak, Gümrük Vergileri, SGK Primleri, Emlak Vergileri, İl Özel İdaresi ve Belediyeler, Trafik cezaları vb. gibi) girmektedir.

Tasarı ile kesinleşmiş vergi borcu olanlara yapılandırma ve ödeme kolaylığı getirilmektedir:

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş durumdaki Kamu Alacakları Yİ-ÜFE oranında “güncelleme oranı” uygulanmak suretiyle 18 eşit taksit ile tahsil edilecektir. Gecikme zammı tutarları ise silinecektir.

Kanun tasarısında ayrıca, aşağıda açıklanan kolaylık ve imkanlar yer almaktadır.

  1. 2-İhtilaflı vergi konuları:

Kanun ile ihtilaflı vergi konularında, ihtilafın bulunduğu safhaya göre vergi aslının %50 veya %20’sinin ödenerek ihtilaftan vazgeçilmesi mümkün kılınmaktadır. Bu durumda cezalar alınmamakta ve gecikme faizi yerine de (Yİ-ÜFE) oranında “güncelleme oranı” uygulanmaktadır.

Kanuna göre;

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kazanılmış ise vergi aslının %80’i silinecektir,

-Henüz ilk derece Mahkemesinde karar verilmemiş ise vergi aslının %50’i silinecektir,

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kaybedilmiş ise vergi aslı aynen ödenecektir,

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kaybedilmiş, ancak temyiz safhasında karar bozulmuş ise vergi aslının %50’i silinecektir,

-Eğer ilk derece Mahkemesinde dava kazanılmış, ancak temyiz safhasında karar bozulmuş ise yine vergi aslının %50’i silinecektir,

-Her halukarda vergi cezalarının(vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası) tamamı silinecektir,

-Ayrıca yüksek orandaki gecikme faizi/gecikme zammı silinecek, bunun yerine enflasyon (Yİ-ÜFE) oranında “güncelleme oranı” uygulanacaktır.

3) İnceleme ve tarhiyat safhasındaki konular:

Kanun’a göre; henüz tarhiyat aşamasına gelmemiş ve halen devam eden vergi incelemelerinde,

-Maliye inceleme elemanları incelemelerine devam edecekler,

-Bunun sonucunda bulunacak matrah farkına ilişkin vergilerin yalnızca %50’si tarh edilecek (gecikme faizi yerine enflasyon oranında “güncelleme oranı” (Yİ-/ÜFE) uygulanacak),

-Ceza uygulanmayacaktır.

4) Matrah ve vergi artırımı:

2013-2016 yıllarına ilişkin şirketler için yıllık kurumlar vergisi ile şahıslar için yıllık gelir vergisi dolayısıyla Kanun’da öngörülen oranlarda ek matrah bildirip bu matrah üzerinden %15 oranında vergi ödendiği takdirde söz konusu yıllara ilişkin bundan sonra herhangi bir vergi tarhiyatı yapılamayacaktır. (Matrah arttırımı KDV ve stopaj beyannameleri için de yapılabilecektir.)

Yıllar                           Matrah Arttırım Oranı

2013                                       %35

2014                                       %30

2015                                       %25

2016                                       %20

 

5) İmar barışı:

Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre Şehircilik Bakanlığı veya yetkilendireceği kuruluşlara 2018 yılı sonuna kadar başvurmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi verilecektir. Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanımını sağlama amacına yöneliktir.

Bunun için arsa emlak değeri ile yaklaşık yapı maliyet tutarı toplamı üzerinden %3 oranında kayıt bedeli ödenecektir. Yapı kayıt belgesi alınmak şartıyla ve maliklerin en az yarısının onayı ile “yapı kullanma izin belgesi” olmaksızın tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda  ücret, iki kat olarak ödenir.

Kanun maddesinin uygulanması konusunda ilgili Bakanlığa yetki verilmiş olup, açıklamaların beklenmesi gerekir.

6) Stok Affı ve şirket kayıtlarının düzeltilmesi:

Tasarıda yukarıdakiler dışında aşağıdaki düzenlemeler de bulunmaktadır.

-Stok affı: İşletmede mevcut olduğu halde muhasebe kayıtlarında gözükmeyen mal, demirbaş, makine ve benzeri aktifler gerekli KDV tutarının ödenmesi şartıyla kayıtlara alınabilecektir. (Genel olarak KDV oranı %10 veya indirimli mallar için cari oranın yarısı kadar.)

-Kasa hesabı ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi: Vergi mükellefleri, bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar (=Ortaklarca şirketten çekilen paralar) üzerinden, %3 vergi ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Böylece bu tutarlar şirket bilançolarının aktifinden silinecek ve karşılığında aynı tutarda “zarar” kaydı yapılacaktır. Bu kayıtlar doğal olarak şirket bilançolarındaki öz kaynaklarda azalışa sebep olacaktır.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 6,66 -1,04 26.640.000.000,00
ALBRK 1,99 -0,50 1.791.000.000,00
GARAN 8,67 -0,34 36.414.000.000,00
HALKB 7,19 0,56 8.987.500.000,00
ICBCT 4,13 0,49 3.551.800.000,00
ISCTR 5,55 -0,54 24.974.833.500,00
SKBNK 1,21 0,83 1.401.180.000,00
TSKB 0,84 0,00 2.352.000.000,00
VAKBN 4,91 -0,81 12.275.000.000,00
YKBNK 2,06 -0,96 17.400.925.645,04
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın daveti SunExpress 27 Şubat 2019, 10:00

27 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve...

Tüm Etkinlikleri Göster