Önder Halisdemir [email protected] Önder Halisdemir

Finans Kulüp nedir ne değildir

23 Eylül 2019, 14:34 ---

Finans Kulüp 1987 yılında Finans kulüp Derneği olarak kurulan ve 1995 yılında Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı adını alan, finans sektörünün kar amacı gütmeyen gerçek bir sivil toplum kuruluşudur. 

Ülkemizde sivil toplum sektörü maalesef ülkemizin gelişmişlik düzeyiyle de ilgili olarak bugüne kadar arzu edilen oranda gelişmemiştir.

Gelişmiş ülkelerde bir bireyin ortalama 6 sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunur. Okulu,hobisi,belirlediği gelişim alanları ve mesleği ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına üye olarak sosyal gelişimine ve yaşadığı topluma katkı sağlar.

Bizde ise henüz çocuk iken bireyler, ailelerinden görerek bu çalışmaların parçası olarak yetişmediği için sivil toplum çalışmaları ile tanışmaları geç olur ve genellikle nasıl yaklaşacağını ve katkı vereceğini bilemez. 

Üniversite yıllarında üniversite kulüpleri ile başlayan sivil toplum deneyimimi finans kariyerimin başlarında Finans Kulübü keşfederek 2004 yılında üye olarak sürdürmüştüm. O yıllarda Finans Kulüp geçmişteki etkin bir stk olduğu güzel günlerin ışıltısını dışsal etkilerle  ve kurucularımızın güçlü koltuklarını kaybetmesinin etkisiyle yitirmesine rağmen fedakarca ayakta tutuluyor ve bayrak taşınıyordu. Bu çabaya çok saygı duyarak aktif ve çalışkan bir üye olmaya çalışıyordum. Ben buradan ne alırım değil ne veririmin derdinde mümkün olduğunca yeni görevler almaya çalışıyor en azından safları dolu tutuyordum.

Finans eğitimi almış, finans kurumunda çalışıyor ve finansla ilgili bir stk’nın üyesi olarak zihnimdeki trioyu tamamlıyordum. Başka STK’ların çalışmalarına da destek vermeme rağmen sektörümüzün STK’sı öncelikliydi elbet. Mesleki ve sosyal gelişimime  finans kulüpteki kitaplarda yazmayan tecrübe paylaşımları çok katkı sağladı. 

Yeni Vizyon

Yıllar böyle geçti ve oy birliği ile seçilen yeni Yönetim Kurulumuzla beraber 2017 Kasım ayında Finans Kulübün fedakarca taşınan bayrağını devir almak kısmet oldu. Bayrağı daha ileri taşımak ve kapsayıcı olmak için ülkedeki konjonktürü ve sektörün ihtiyaçlarını analiz ettik finans sektöründe yöneticisi ile çalışanları ile istişareler yaptık ve yeni bir yol haritası oluşturduk. Finans sektörü bir itibar sektörü olarak profesyonellerin yalnızca performansıyla değil itibarlarıyla var oldukları bir sektördür. Neler yaptığınız kadar neler yapmadığınız ve tenezzül etmediğiniz de kıymetlidir. Tüm bunların farkında olarak faaliyetlerimizi planladık. Kurumsal kapasitemiz sınırlıydı. Vizyonumuzla imkanları buluşturmak zaman alacaktı. 

Biz tam da yapmak istediğimiz olan “ülkemizin finans kapasite ve becerilerinin gelişimine ve finans alanında çalışan profesyonellerin ihtiyaç ve etkileşimlerine” odaklandık. 18-24 ay içerisinde oluşturacağımız kapasite ile önemli bir mesafe  alacağımıza inandık. Erişilebilir olmak için Vakıf merkezini Koşuyolu’ndan finans sektörü aksı olarak bilinen Büyükdere caddesine taşıdık. O esnada proje ortaklarımızla hazırladığımız “Kobi Akademisi” projesi Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanma hakkı kazandı. Bize güzel bir haber oldu. Finlandiya ve İspanya ülkelerinden üniversite ve iş dünyası STK’larının katılımları ve Başkent Üniversitesi ile beraber Afyon ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası pilot odalarımız olmak üzere önemli bir projeyi geliştirme ve uygulama imkanı bulduk. Kalan 79 şehire ölçekleyeceğimiz bir know-how altlığı oluşturdu.

Diğer bir yandan İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalayarak bankacılık sektöründeki pozisyonların standartlarının belirlenmesi çalışmasını başlattık. Bankalarımızın katılımı ile beraber çalıştaylar düzenledik ve ilk meslek standardını oluşturarak ve diğer kurumların görüşlerini alarak Ulusal Meslek Standartlarının oluşmasının en önemli adımını gerçekleştirdik. Bu çalışmamız pekçok faydasının yanısıra finansal kurumlarda çalışanlara Avrupa ülkelerinde kariyer yapacaklara “europass” imkanı sunabilecek olması açısından  önemli olacaktır.

Üniversite yapılanmamız olan Genç Finans Kulüp üyeleri ise üniversitelerinde finans okur yazarlığını yaymak için birçok keyifli çalışmada bulundular. Şimdi finans kurumlarımızla projeler geliştiriyorlar. 

Finans profesyonellerinin B planını oluşturuyoruz

Sınırlı kurumsal kapasitemiz ve bolca gönüllü katkılarıyla yapabildiklerimiz bizi yüreklendirdi. Bir yandan yeni jenerasyon bir STK ve topluluk oluşturma projesi olarak gördüğümüz bu çalışmalar bizi geliştirmektedir. Sivil toplum anlamında yapabilecek ve sosyal faydası yüksek ne kadar çok işin olduğu ve bunlar için kaynak gereksiniminin aslında çok da yüksek olmadığını tespit etmek bizi mutlu etmiştir. 

Sektörümüzde kurumlarımızın birlikleri var. Türkiye Bankalar Birliği, Aracı Kurumlar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Sigorta Birliği vb. Bunlar başarılı şekilde birçok faydalı faaliyetlerde bulunuyorlar. Buralarda görev yapan insanlarımız yani profesyoneller iş akdi süresince şirketlerini temsilen çalışmalarda bulunuyorlar. Bizde ise herkes kendini temsil ediyor. Üyelikleri ve yer aldıkları çalışmalar kurumları ile olan hizmet ve ücret bağından bağımsız gerçekleşiyor. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler yüzbinlerce çalışanın olduğu finans sektöründe artan sayıda işsizliğe ve emekliliğe yol açıyor. İşten ayrıldıklarında sinerji oluşturabilecekleri bir sivil toplum kuruluşu bulunmuyor. Herkes o saatten sonra işi sebebiyle ihmal ettiği eski tanıdıklarını arıyor. Bu kadar nitelikli insan bir finans kurumunda  çalışmanın ötesinde aslında ne kadar değerli olduklarını bilmiyor. Tecrübelerinin diğer sektörler için ne kadar kıymetli olduğunun farkında değil. Diğer 200’ün üzerindeki sektör de finans profesyonelinden nasıl yararlanılır bilmiyor. Biz arada köprü olabileceğimizi biliyoruz ve bu inançla da çalışıyoruz. Diğer mesleklerin avukat,muhasebeci,mimar vb. etkin STK’ları vasıtasıyla sağladıkları kazanımları finans profesyonelleri de sağlayabilsin diye yaptığımız temaslarda bunun mümkün olduğunu gördük. Eksiğimizin bu taleplerle ortaya çıkmamak olduğunu da gördük. Yoksa bu kadar finansa ihtiyaç duyulan bir ülkede bu kadar nitelikli yetişmiş insanın olduğu bir sektörün enazından diğer mesleklerin sağladığı kazanımları sağlayamaması zaten düşünülemezdi. Finans Kulübü herkesin B planı haline getirebilmek için  kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz.  

Zorluklar

Zorluklarımız var mı? Bir dolu. Hangi coğrafya ve iklimde yaşadığımızı biliyoruz. Zaten geçmişte Türk finans dünyasının oluşumundan itibaren yaklaşık 100 yıldır Finans Kulüp kuruluşundan itibaren ise 30 yıldır ne neden yapılamadıysa, neden bu kadar etkin ve güçlü bir sektörün çalışanlarının şimdiye kadar etkin ve sürdürülebilir bir STK’sı olamadıysa aynı şartlar bugün de geçerlidir. Tabelaları oluşturan gerçek değerlerin yani çalışanların/beşeri sermayenin, kurumlarına,ülkesine ve birbirlerine sahip çıkabileceği etkin bir platform olabilseydi ve bu sayede kuşaklar arası bilgi ve deneyim transferi sağlıklı yapılabilseydi, artık bir gelişmiş uluslararası finans merkezimiz olur, ülkemiz ve iş dünyamız çok daha refah içerisinde olurdu. Çünkü sektörümüzün beşeri sermayesi organize olabildiğinde tüm bunları ve fazlasını yapabilecek birikime sahip biçimde yetişmektedir. Yıllar içerisinde ortak ve büyük bir değer oluşturmak değil birbirimizi ve koltuklarımızı dert edindik. Oysaki bizler ve koltuklarımız değil yalnızca bir kuşak öteye aktarabileceğimiz değerler kalıcı olabilir. İyi bir şey yapmak her zaman tersinden zordur. Anlayacağınız zorluklarımız ile ilgili argümanlar bu coğrafyada hep aynı yalnızca isimler değişik.  Şikayetçi değiliz yeni yollar buluyoruz. Tuzumuz kuru, sıkıldık bize ne? demiyoruz. Bu defa hepimizin gayretiyle olacak. Zorunlu üyelikle bağlı olunmayan gerçek bir STK olmamız da bizi daha yaratıcı olmaya yöneltmektedir. Bu kadar donanımlı, iş bilen, ülke meselelerine duyarlı, ülkemiz ve bireylerin kalkınmasına gerçek katkı sağlayabilecek  sayısı yüzbinlerle ölçülen finans zanaatkarlarının bu oluşumu yalnızca iş dünyasına değil ülkemize ve dünyaya çok fayda sağlayacaktır. 

Yaklaşan lansman

Bugüne kadar  yazı yazdığım bu kıymetli platformda finans kulübe dair yazı kaleme almadım. İnsanların karşısına çıkınca sadece geçmişimizle övünmek yerine, şunu yaptık bunu yapıyoruz şunu yapacağız şeklinde net konuşmak gerektiğine inandık. Bizde bu arada sivil toplum sektörünü deneyimledik ve geliştirdik kendimizi. Neler yapabileceğimizin kapasitesini anlamaya çalıştık. Şimdi finans sektörünün önüne çıkma zamanı yaklaşmaktadır. 

Daha şimdiden lansman öncesi bile Finans Kulüp finans sektörünün profesyonellerinden oluşan güçlü bir sivil toplum eksikliğini gidermeye olanakları ölçüsünde başlamıştır. Sağolsun bu işlerin zorluk ve kıymetini bilen birçok değerli sektör yöneticisi çorbaya tuz katmak için kendilerini ve kurumlarını üye yaparak katkı sağlamış ve sağlamaktadır. Gönüllülerimizin sayısı yüzleri aştı binlere doğru ilerliyor. Kuluçka dönemimizi yakında tamamlayıp güçlü ve sürdürülebilir şekilde  “merak etmeyin biz yanınızdayız” demek için çalışıyoruz.   

Finans Kulüp ülkemizin en eğitimli, en iyi kurum içi eğitimleri alarak gelişimini devam ettirmiş  ve ülkemizin en kurumsallaşmış müesseseleri olan finans kurumlarında çalışanlara/profesyonellere hitap eden, sayısı yüzbinlere ulaşmış rafine insan kaynağının yegane sivil toplum kuruluşu olarak yapması gerekenleri sabırla  ve sürekli ileriye adımlar ile yapmaya devam edecektir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (6)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • T. Telman23 Mart 2020 13:04

  Çok güzel teşekkürler

 • Kurucu Başkan Turgut Telman26 Eylül 2019 09:54

  Finans kulüp kuruluş ,ruh,kavram verasyonel nteliklerini toplumsal hefefletini STK kavramının insanımızdaki eksikliklerini çok anlamlı ifade etmiş olan Finans Kulüp bayrağını taşıyan başkan olarak sizi kutluyorum

 • Ahmet Gumus25 Eylül 2019 20:11

  Ustad kutluyor, basarilar diliyorum.sizin ustesinden gelemeyeceginiz bir konu, bir olay tanimiyorum.

 • Serpil Yılmaz24 Eylül 2019 10:42

  Mesleğinize sahip çıkmanız ilham verici.

 • Ahmet Soysal24 Eylül 2019 10:42

  Taşın altına elinizi koymuşsunuz zira ülkemizde değerli oluşumları kuran / destekleyenleri görmek gün geçtikçe azalıyor, yolunuz açık olsun.

 • Hülya Diler23 Eylül 2019 20:44

  Etkili bir sivil toplum kuruluşumuz olmadığı doğru ve çok yerinde bir gözlem. Faaliyetlerinizle bu ihtiyacı gidermek için yapacaklarınıza katkı vermek isterim. syg

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster