Yazdır

Z kuşağı zengin ama alım gücü yok

Tarih: 03 Mayıs 2024 - 19:25

ABD’de Z kuşağı, servet yaratma noktasında zorlu bir görevle karşı karşıya.

FINANSGUNDEM.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Z kuşağı, servet yaratma noktasında oldukça zor bir durumda. İşin tuhafı, Z kuşağının, sanıldığından daha zengin olmasına rağmen, harcama gücünün olmaması.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, finansal açıdan zor durumda olan Z kuşağına zengin olduklarını söylemek oldukça. Hele yıllarca süren yüksek enflasyon, zorlu iş piyasası ve sürekli yaklaşan durgunluktan sonra ayakta kalma mücadelesi veren birçok genç yetişkin için bu durumun gerçeklikle tam olarak örtüşmemesi de cabası.

Finansal olarak geride

Fortune’dan Chloe Berger’in haberine göre, kağıt üzerinde çalışan en genç nesil olan Z kuşağı sanıldığından daha iyi durumda. Ancak bazı şanslı Z kuşağı üyeleri, bu mücadeleden muaf olsa ve ortalama olarak aynı yaştaki diğer üyelere göre nispeten daha fazla para kazansa bile, bu, finansal güvensizliğin genel tablosuyla örtüşmüyor.

Z Kuşağı'nın hayatta kalmak için ikinci işler üstlendiği, çok daha az zenginlik kazandığına dair hikayeleri görmek için çok uzağa bakmaya gerek yok. İşten çıkarmalar sırasında güvencesizlikten kaçmak için çabalayan pek çok kişinin hâlâ fazladan harcama gücüne sahip olmaya yetecek geliri yok. Çocuk sahibi olmak, ev satın almak ve emekli olmak gibi önemli dönüm noktaları daha pahalı hale geldikçe, Z kuşağı ilerleme yeteneklerine olan inancını kaybetmeye başladı bile. Harris Poll'un 2023 USA Today anketine göre, Y kuşağının yüzde 74'ü ve Z kuşağının yüzde 65'i, aynı yaştaki önceki nesillere göre ‘finansal olarak daha geride başladıklarını’ düşündüklerini bildiriyor.

Peki görece zengin bir nesil neden bu kadar mücadele etmek zorunda kalıyor? Enflasyon, öğrenci borçları, salgın ve zorlu konut piyasası nedeniyle sekteye uğrayan Z kuşağının parası, bir zamanlar olduğu kadar dayanmayacak gibi görünüyor.

Ücret artışları

Z kuşağının göreceli belirsizliğini görmenin bir yolu ücret artışlarına bakmak. The Economist, veri toplamanın başladığı 1998 yılından bu yana saatlik ücret artışı açısından Z kuşağının en yüksek ‘genç maaşı’na sahip olduğunu belirtiyor. Son zamanlarda ABD'de 16 ila 24 yaş arasındaki çalışanların ücret artışı bir yılda yüzde 13 oranında arttı. 25 ila 54 yaş arası yaşlı çalışanlar için ise bu oran sadece yüzde 6 seviyesinde.

Elbette, kariyerlerinin henüz başında olmaları ve genellikle kıdemli meslektaşlarından daha az kazanmaları nedeniyle Z kuşağının büyüme potansiyeli daha fazla. Ve muhtemelen 'Büyük İstifa’nın faydalanıcıları da onlar; ve yaşanabilir bir ücret için mücadele etmek amacıyla restoran ve hizmet endüstrilerinde fazla çalıştıkları ve az maaş aldıkları işlerini bırakmak için göreceli güçlerini kullanıyorlar. Araştırmacılar Daniel Schnider ve Kristen Harknett, Harvard Kennedy School’un gençlerle ilgili bir raporunda şöyle yazıyor: “Bu çalışanlar, düşük ücretli veya istikrarsız programlara sahip işlerde sıkışıp kalmak yerine, kendi kişisel ve profesyonel hedeflerine daha uygun roller arıyor.”

Ortalama maaş

Pew Araştırma Merkezi'nden alınan veriler ise, Z kuşağının farklı dönemlerdeki diğer gençlere göre nispeten daha iyi durumda olduğu yönündeki anlatıyı güçlendiriyor. 18 ila 24 yaşları arasındakilerin enflasyona göre ayarlanmış ortalama maaşı 1993'te 15.000 doların biraz üzerindeyken 2023'te yaklaşık 20.000 dolara karşılık geliyor. Daha yaşlı Z kuşağı da daha iyi durumda ve otuz yıl önceki genç yetişkinlere göre neredeyse 10.000 dolar daha fazla kazanıyor.

Yine de böyle olsa bile gençlerin parası eskisi kadar dayanmıyor. Gıda ve günlük masrafların hala hane halkının maaşından daha büyük bir pay alması nedeniyle enflasyon nispeten inatçı seyretmeye devam ediyor. Yüksek yaşam maliyetiyle uğraşan ve öğrenci kredileriyle ilgili orantısız borç yükü altında ezilen Z Kuşağı, konu zenginlik yaratmaya geldiğinde pek çok olumsuzlukla karşılaşıyor.

Finansal yönden ebeveynlere bağımlılık

American Enterprise Institute'ten Kevin Corinth ve Federal Reserve Board'dan Jeff Larrimore'un hazırladığı bir makale, her genç neslin belki de bizim onları düşündüğümüz kadar felaket bir durumla karşı karşıya olmadığını ortaya koyuyor. The Economist bunu bir adım daha ileri götürerek, ortalama 25 yaşındaki bir kişinin, aynı yaştaki baby boomer kuşağına göre yüzde 50 daha fazla kazandığını ve yıllık hane gelirinin 40.000 dolardan fazla olduğunu açıklayan federal verilere atıfta bulunuyor. Konut piyasasının kontrolünü ele geçirdikten sonra baby boomer’lar artık ülkenin servetinin yarısından fazlasına sahip konumda bulunuyor.

Y kuşağı ve Z kuşağı bir ev almakta zorlanırken, günümüz gençliği için önemli bir servet oluşturma kaynağı da giderek daha zor bir hale geliyor. Birçoğu tasarruf etmek ve hatta bir daire kiralamaya başlamak için evde yaşamak zorunda kalıyor. 2023 yılında Experian'ın yaptığı bir ankete göre, Y kuşağının ve Z kuşağının dörtte üçünden fazlası, para konusunda ebeveynlerine az veya çok bağımlı olduklarını bildiriyor.

“Burada sizin paranız geçmez”

Boomer kuşağı konut piyasasında kilitlenmiş gibi görünse de, RedFin'in yaptığı bir analize göre, Z kuşağının çoğu ‘geçmişin gençlerini geride bırakıyor’. Emlak şirketine göre Z kuşağı, geçen yıl ev sahipliğinde durgunluk yaşanırken, birkaç yıl önce pandemi dönemindeki rekor düşük seviyelerde konut edinme noktasında oldukça avantajlı bir konumdaydı. Yine de mevcut konut piyasasından faydalanabilecek pek çok genç, peşinat konusunda yardım için daha yaşlı nesillere güveniyor.

Redfin'in baş ekonomisti Daryl Fairweather şöyle diyor: “Konut maliyetleri çok arttığı için, aileden parası olan birçok genç yetişkin, işleri olsa ve son derece saygın bir gelir elde etseler bile anne ve babalarından yardım alıyor.”

Sonuç olarak, Z kuşağı ebeveynleri ve büyükanne ve büyükbabalarıyla karşılaştırıldığında nispeten zengin. Ancak ülke, geçimini sağlamak için hala yaşlı nesillere bağımlı olan gençlere neredeyse “Burada sizin paranız işe yaramaz” diyor.

Y kuşağı ve baby boomer’lar Z kuşağının geleceğini çalıyor

 

Z kuşağı e-posta odaklı işlerden uzaklaşıyor

 

Z kuşağı ofise dönüyor ama bir şartla…

 

Z kuşağı, işverenleri kandırıyor

 

Z kuşağı çiftleri finansal hayatlarını birleştirmiyor

 

Z kuşağının enflasyonla imtihanı

 

Site adresi: https://www.finansgundem.com/haber/z-kusagi-zengin-ama-alim-gucu-yok/1796994