Yazdır

Merkez, finansal hesaplar raporunu açıkladı

Tarih: 19 Nisan 2024 - 14:46

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8 trilyon TL, yükümlülükleri ise 88,6 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, söz konusu dönemde net finansal pozisyon -6,86 trilyon TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı son çeyrek dönemine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu açıkladı.

Açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkın (net finansal değer) gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 4,2 puan artarak %26,1 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8 trilyon TL, yükümlülükleri ise 88,6 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, söz konusu dönemde net finansal pozisyon -6,86 trilyon TL oldu.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin %1’i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYİH’nin %0,4’ü oranında net borç aldı.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir. Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yarattı.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık %66’lik pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla %65 ve %50’lik pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı 2023 yılının son çeyreğinde %105 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azaldı.

Deutsche Bank'tan yeni TCMB analizi

 

Ekonomistlerden faiz tahmini

 

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

 

Site adresi: https://www.finansgundem.com/haber/merkez-finansal-hesaplar-raporunu-acikladi/1794768