BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaSPK yeni 7 tebliğ yayınladı----

SPK yeni 7 tebliğ yayınladı

SPK yeni 7 tebliğ yayınladı
16 Mayıs 2013 - 14:41 www.finansgundem.com

SPK, menkul kıymet, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, yatırım fonları vb konularda 7 yeni tebliğ yayınladı

SPK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde bir kısmının da bu yılsonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerekmektedir. Anılan Kanun hükmü uyarınca, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları da dikkate alınarak “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı”, “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı”, “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı”, “Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Satışına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ve “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanarak Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.
Bunların yanı sıra, ülkemizde ilk defa düzenlenen ve ekonomimiz için büyük önem taşıyan, gelişme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile iş fikirlerinin finansmana erişiminin
kolaylaştırılması amacına yönelik hazırlanan “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” da internet sitesinde yayımlanmıştır.
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı’nda temel olarak,Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna, kurucularına, pay devirlerine ve ortaklarında aranacak niteliklere ilişkin esaslar belirlenmekte, 
Ortakların pay sahipliği şartlarını kaybetmeleri halinde tabi olacakları hükümler belirlenmekte,
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy sınırlamaları ile portföyde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esaslara yer verilmekte,
Risk yönetim hizmetinin, iç kontrolden sorumlu personelin ve portföy yöneticiliği hizmetinin ortaklık dışından temin edilebilmesine ilişkin hususlar düzenlenmekte,
Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkışa ilişkin esaslara yer verilmektedir.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı’nda temel olarak,
Asgari sermaye şartına, asgari halka açıklık oranına ve nitelikli yatırımcılara satışa ilişkin esaslara yer verilmekte, 
Nitelikli yatırımcılara satış yapmak üzere kurulan ortaklıklara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmakta,
Yatırım yapılabilecek varlıklar çeşitlendirilmekte,
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının yapabilecekleri diğer faaliyetlerin kapsamı genişletilmekte,
Periyodik raporlamaların esasları düzenlenmekte,
Yatırım sınırlamalarına ilişkin esaslar belirlenmektedir.
Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı’nda temel olarak,
Karşılaştırma ölçütü ve eşik değer tanımları yapılmakta,
Karşılaştırma ölçütü ve eşik değer belirlenmesinde uygulanacak esaslar düzenlenmekte ve bireysel portföyler ile kolektif yatırım kuruluşları için farklı ilke ve esaslar belirlenmekte,
Performans ücreti uygulamalarında simetri esası yerine gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak Yüksek Su İzi (High Watermark) esası uygulamaya konulmakta,
Yatırım fonu yatırımcılarının yeterli düzeyde bilgi alabilmelerini ve sağlıklı yatırım kararı alabilmelerini teminen performans sunumu ve performansa dayalı reklam ve ilanlara ilişkin esaslar ayrıntılı olarak belirlenmekte, Yatırım fonlarının derecelendirmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Satışına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı’nda temel olarak,
Temsilci tanımı portföy yönetim şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte,
Türkiye’de satışı yapılacak yabancı yatırım fonlarına ilişkin ön şartlar yeniden düzenlenmekte,
Bildirimler ve finansal raporlar için Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan zorunluluğu getirilmekte,Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen Yatırımcı Bilgi Formu düzenlenmektedir.
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı’nda temel olarak,
Yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ve portföy değerlemelerine ilişkin esaslar düzenlenmekte,Yatırım fonları tarafından yapılan tüm raporlamalar (portföy değer tablosu, toplam değer tablosu vb.) finansal raporlama kapsamında değerlendirilmekte,
Yatırım fonlarının finansal tablolarında, “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları”nın esas alınması zorunlu tutulmakta,
Yatırım fonlarının 6 aylık finansal tablo düzenleme zorunluluğu kaldırılmakta,
Finansal raporların ve bağımsız denetim raporlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı zorunluluğu kaldırılmakta, bunun yerine sadece Borsa’ya ve Kurula bildirim ve kurucuların internet
sitelerinde ilan yükümlülüğü getirilmektedir.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı’nda temel olarak,
Girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluş ve katılma payı ihracı ile bu fonların paylarının satılabileceği yatırımcıların niteliğine ilişkin esaslar düzenlenmekte,
Girişim sermayesi yatırımlarının niteliği ve kapsamı belirlenmekte,
Uluslararası “private equity” modeli ile uyumlu olarak yönetimsel haklar veren nitelikli katılma payı tanımlanmakta ve kaynak taahhüdü ile yatırımcılardan fon toplanmasına ilişkin esaslar belirlenmekte,
Uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak fon portföylerinde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esaslar belirlenmekte,
Fon portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine ve katılma payı fiyatı belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmekte,
Yatırımcılara ve Kurula yapılacak periyodik raporlamaların esasları düzenlenmektedir.
İlgili taraflar söz konusu Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 31.05.2013 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."
 
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)