BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemKPMG'ye göre 2017 yatırım yılı olacak----

KPMG'ye göre 2017 yatırım yılı olacak

KPMG'ye göre 2017 yatırım yılı olacak
28 Şubat 2017 - 11:22 www.finansgundem.com

KPMG'ye göre son bir yılda sağlanan teşvikler sayesinde 2017 yatırım yılı olacak

KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, son bir yılda sağlanan teşvikler sayesinde 2017’nin yatırım yılı olacağını belirtti. Yatırımcının teşviklerden doğru ve sağlıklı faydalanması için Yatırım
Teşviklerini Anlama Kılavuzu’ hazırladıklarını belirten Akın, “Bütçe açığında 2017'de planlanan bir artış var. Artış, kamu kesiminin bu yıl ‘maliye politikaları’ ile daha çok ekonominin içinde olacağına işaret
ediyor. Her gün yenisini duyduğumuz bu teşvik düzenlemeleri de bunu doğruluyor. Özetle, maliye politikası 2017'de yatırımlar ve büyüme için devrede olacak” dedi.KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, hükümetin hazırladığı teşvikler sayesinde 2017’nin yatırım yılı olacağını belirterek, çok ve çeşitli teşvik düzenlemelerinin yeterince anlaşılamaması üzerine Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu oluşturduklarını söyledi. Akın, “Özetle, birçok yeni teşvikin gündemde olması ülkemizin zenginleşen teşvik mevzuatı bakımından gurur verici ancak yatırımcılar için çözülmesi gün geçtikçe zorlaşan bir problem” dedi. “22 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) da hem 2017'ye özel yeni teşvikler getiriyor hem de Cazibe Merkezleri Programı ile yatırım teşvik sistemi arasındaki bağları kuruyor ve güçlendiriyor” diyen Akın şöyle devam etti: “Yatırım teşvik sistemimizin temelinde hala 2012 Haziran'ında yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı var. Bu kararla yatırım teşvik sistemimizde devrimsel adımlar atıldığını söylemek mümkün. Sistem birçok defa - tam olarak 12 kez - revizyona uğrasa da halen yürürlükte ve yatırımcılar için hala çok önemli fırsatlar sunuyor.”

Öncelikli ve stratejik yatırımlar destekleniyor

Akın, “2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Öncelikli ve Stratejik Yatırımların Teşviki’ ekanizmaları sisteme ilk kez dahil edildi. Yeni sistemle hem ülkemizin cari açık sorununun çözülmesi hem de sanayimizin yüksek katma değerli üretim ve ihracata geçiş yapmasının sağlanması amaçlanıyordu” dedi.
Öncelikli olarak tespit edilen yatırımların Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın 5’inci Bölge illeri için öngörülen teşviklerden yararlanabildiğini aktaran Akın, şu bilgileri verdi: “Bu teşvikleri, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 40 yatırıma katkı oranı ile yüzde 80 oranında vergi indirimi, 700 bin TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi olarak özetlememiz mümkün. Belirlenen şartları sağlayan bir yatırım, stratejik yatırımlara sağlanan KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile yüzde 90 oranında vergi indirimi, yatırım tutarının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla azami 50 milyon TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi önemli teşviklerden yararlanabiliyor.”

Cazibe Merkezleri'nde anahtar teslim fabrika

“Cazibe Merkezleri Programı" ile de bilgi veren Akın, “678 sayılı KHK ile Kasım'da hayatımıza girdi. Program, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor. Programın belirlenen 23 ilde uygulanacağı açıklandı. Cazibe Merkezleri Programı'nın uygulanacağı illerde oldukça geniş bir teşvik paketinin uygulanacağı anlaşılıyor. Program kapsamında yatırımcılara danışmanlık hizmeti desteği, anahtar teslim fabrika binası yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, Faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesislerini taşıma desteği gibi destekler verilecek. Program kapsamında ‘çağrı ve veri merkezleri’ için de son derece önemli destekler öngörülüyor. Programı, bu tip teşvik programlarında pek görmediğimiz üzere, Kalkınma Bankası yönetiyor. Bu arada belirtelim, Şubat'ın sonuna yaklaştığımız bugünlerde henüz konu hakkında ilk başvurular toplanıyor.” Yatırım Teşviklerini Anlama Kılavuzu’ndan başlıklar şöyle:

Cazibe Merkezleri Programı

Cazibe Merkezleri Programı (CMP) çok büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilde uygulanıyor dolayısıyla bu illerin büyük bölümü 6’ncı Bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya ve Tunceli'de OSB'de yapılacak yatırımlar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer almayan Kilis'te OSB'de yapılacak yatırımlar da yatırım teşvik sistemi içinde 6’ncı Bölge desteklerinden yararlanacak. Bu desteklerden yararlanacak olan Kilis dışındaki iller ayrıca program bünyesindeki teşviklerden de yararlanacak. Bu adım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermede ve Program kapsamındaki illere yatırım çekmede son derece önemli. 6’ncı bölgede bölgesel teşviklerden yararlanacak bir yatırımcı KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi ve SGK işçi payı desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile yüzde 90 oranında vergi indirimi, 900 bin TL'ye kadar faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabiliyor.

Cazibe Merkezleri Programı’na ek teşvikler

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İllere Taşınan Yatırımcıya Ek Teşvik Geliyor. Cazibe Merkezleri Programı uyarınca, halen faaliyette bulunan üretim tesisini Program kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara ‘Üretim Tesislerini Taşıma Desteği’ verilecek. 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yatırımcılara ek destekler de öngörülüyor. Buna göre Program kapsamındaki illere
taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartları sağlanmaması durumunda 4’üncü ve 5’inci bölge illerine taşınan tesisler, bölgede geçerli olan Sigorta
Primi İşveren Hissesi Desteğinden 6’ncı bölge illerine taşınanlar ise Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden yararlanabilecek. Bu illere taşınıp ilave yatırım yapan yatırımcılar -asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlanması şartıyla- yukarıdaki desteklere ek olarak Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi İndirimi desteğinden de
faydalanabilecek. Bu adım, faal tesislerin bölgeye taşınmasını cezbetme bağlamında çok önemli. Özellikle tekstil gibi emek yoğun sektörlerin bölgeye olan iştahını artıracaktır.Çağrı ve Veri Merkezi yatırımlarına özel destek Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılan ‘Çağrı ve Veri Merkezi’ Yatırımları Bölgesel Teşviklerden yararlanacak. Cazibe Merkezleri Programı hakkındaki 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 18. maddesinde de belirtilen bu husus şimdi yatırım teşvik sistemin ana düzenlemesi olan 2012/3305 sayılı Karar'a da ekleniyor. Buna göre, Program kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi
bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanabilecek.

İmalat Sanayi’ne de önemli teşvikler geliyor

2017'de Yapılacak İmalat Sanayi Yatırım Harcamalarına Önemli Teşvikler Geliyor!2017/9917 sayılı akanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2017 ila 31 Aralık 2017 arasında yapılacak teşvik belgesi kapsamında
imalat sanayine yönelik yatırım harcamalarına çok önemli ek destekler sağlanacak • Bu yatırımlar kapsamında yapılan bina inşaat harcamalarında yatırımcılara ‘KDV iadesi’ yapılacak. Bu konuya ilişkin temel hüküm 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'na geçici 37’nci madde olarak eklenmişti. Şimdi teşvik sisteminin ana düzenlemesi olan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na da ekleniyor. Buna göre, yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi yatırımcıya iade edilebilecek

.• Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında ‘vergi indirimi’ desteğinde uygulanacak ‘yatırıma katkı oranları’ her bölgede geçerli olan orana 15 puan ilave edilerek uygulanacak.


• ‘Vergi indirimi oranı’ ise tüm bölgeler için yüzde 100 olarak uygulanacak, yani yararlanabilecek bir yatırım teşvik tutarı varsa bu tutar kurumlar vergisi tutarının tamamına kadar kullanılabilecek ve
ilgili dönemde hiç vergi ödenmeyecek.


• Bu kapsamdaki harcamalar için, yatırıma katkı tutarının tamamı, yatırım döneminde ‘yatırımcının diğer faaliyetlerinden’ elde ettiği kazançlara uygulanacak.

İnşaatta KDV iadesi sürekli hale gelmeli

Muhtemel bir ekonomik yavaşlamanın görülebileceği 2017 için atılmış önemli adımlardan birisi daha olan bu adımın yatırımcılar açısından oldukça kıymetli olacağını belirtmekte yarar var. Ancak özellikle bina inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının sürekli hale getirilmesinde büyük yarar olduğunun da altını çizelim.

Maliye politikası, yatırımlar ve büyüme için devrede

2017'de bütçe giderleri 645,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 598,3 milyar TL olarak planlanıyor. Özetle, 2017 yılsonunda 46,9 milyar TL bir ‘bütçe açığı’ öngörülüyor. 2016'nın 29 milyar TL civarında bütçe açığı ile kapandığı düşünülürse 2017'de bütçe açığında neredeyse %60'lık bir artış olacak diyebiliriz. Bütçe açığında 2017'de planlanan bu artış kamu kesiminin bu yıl "maliye politikaları" ile daha çok ekonominin içinde olacağına işaret ediyor. Her gün yenisini duyduğumuz bu teşvik düzenlemeleri de bunu doğruluyor. Özetle, "maliye politikası" 2017'de yatırımlar ve ‘büyüme’ için devrede olacak.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)