BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemİstanbul’un ulusal kalkınmadaki rolü----

İstanbul’un ulusal kalkınmadaki rolü

İstanbul’un ulusal kalkınmadaki rolü
21 Eylül 2017 - 11:23 www.finansgundem.com

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz finanstan sanayiye, turizmden girişim sermayesine İstanbul’un geleceğini kaleme aldı.

İşte İstanbul’un sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Finanstan sanayiye, turizmden girişim sermayesine kadar her şey bu makalede. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz İstanbul’un geleceğini merak eden, yatırım yapmak ve bu şehirde yaşamak isteyen herkesin okuması gereken bilgileri yazarımız Fatih Çil yönetiminde yayınlanan Sustainable Economy Dergisi’ne değerlendirdi.

İSTKA VE İSTANBUL'UN KALKINMA HEDEFLERİ

İstanbul  ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda Türkiye’nin kalbini oluşturmakta; Türkiye’nin her alandaki dinamikleri ve potansiyelini en iyi şekilde yansıtmaktadır. 2017 yılı itibariyle 14,8 milyon nüfusu ile İstanbul Türkiye nüfusunun %18,5’ini ev sahipliği yapmakta; aynı zamanda Türkiye’deki toplam istihdamın da yaklaşık %20’sini, sağlamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de her beş kişiden biri İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Türkiye’nin dünya ile ekonomik rekabetinde ve entegrasyonunda İstanbul’a çok önemli roller düşmektedir.Türkiye 2023 yılına kadar dünyanın en büyük ilk on ekonomisinden biri olmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin 142,5 milyar dolarlık toplam ihracatının yaklaşık yarısınınİstanbul’dan yapıldığı düşünüldüğünde, Türkiye’nin 2023 yılına kadar ulaşmaya çalıştığı 500 milyar dolar ihracat hedefi için İstanbul’un ihracat performansı büyük önem taşımaktadır.

İstanbul bir taraftan Asya’yı ve Avrupa’yadiğer taraftan Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ulaşım güzergahları üzerindeki stratejik konumu; liman ve havalimanları ile hem Türkiye’yihem de merkezinde bulunduğu daha geniş bir coğrafyayı dünyayabağlamaktadır. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul’un kıtaları ve medeniyetleri buluşturan eşsiz konumu, köklü ve zengin tarihi birikimi aynı zamanda kalkınma hedeflerine ulaşmasında da kullanacağı önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bunlar İstanbul’u geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük bir çekim merkezi yapmaktadır.

Kişi başı ortalama milli gelirin yükseltilmesi ve ülkemizin orta gelir tuzağından kaçınması için gerekli ekonomik dönüşümde İstanbul öncü bir role sahiptir. 50’den fazla üniversiteye ve köklü sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan İstanbul’un, aynı zamanda Ar-Ge harcamalarının önde gelen OECD ülkelerinde olduğu gibi yüzde 3’lere çıkarılması hedefine de en büyük katkıyı sağlaması beklenmektedir. 

Ülkelerin ekonomik yapılarında yaşanan hızlı dönüşüm, artan enerji tüketimi ile birlikte doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskı, nüfus yapısında değişimler ve hızlı siyasi dönüşümler, tarihsel olarak farklı anlamlar yüklenen kalkınma kavramına yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Günümüzde devletlerin başarısı, ulusal hedeflerini gerçekleştirmek için bu küresel dinamikleri doğru kullanmalarına bağlıdır. Devletin kalkınma alanındaki rolünün yeniden tanımlanması, katılımcılığı ve yerinden yönetimi esas alan bir planlama anlayışının gelişmesini sağlamıştır. Ülkeler içerisinde farklı bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması hala önemli olmakla birlikte,  farklı bölgelerin ve kentlerin küresel rekabet potansiyellerini kullanmasını ve ülkenin kalkınmasında sürükleyici rol oynamasını sağlayacak politika ve stratejiler önem kazanmıştır. Bu açıdan Türkiye’nin ulusal kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasında İstanbul’un büyük bir ağırlığı bulunmaktadır.

İstanbul, dünya ile ilişkileri daha da gelişmiş, rekabet gücünü artırarak uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmiş, yaratıcı ve yenilikçi insanların birlikte çalıştığı, tüm dünya vatandaşlarının yaşamak ve çalışmak istediği bir şehir olarak potansiyelini hayata geçirebilir. İstanbul’un üzerine düşen ulusal sorumlulukları gerçekleştirmesi ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler üstlenebilmesi buna yönelik bir dönüşümü planlayarak hayata geçirebilmesi ile mümkün olacaktır. Buna yönelik olarak, Ajansımız İstanbul’un ekonomik ve sosyal gelişimini uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alarak, ilgili bütün paydaşlarının katılım ve katkılarıyla 2014-2023 İstanbul Bölge Planı hazırlık çalışmaları yürütmüştür. Bölge Planı bütün paydaşların benimsediği “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti; Özgün İstanbul” vizyonunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda İstanbul’un 2023 yılında, küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir ekonomiye sahip olması; adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen bir toplumsal yapıya kavuşması; keyifle yaşanan, özgün kentsel mekânları ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olması amaçlanmaktadır. İstanbul Bölge Planı, İstanbul’un ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişimini sağlamaya yönelik olarak belirlenen bu üç temel eksen üzerinde yükselen 23 öncelik alanı, 57 strateji bunları detaylandıran çok sayıda hedeften oluşmaktadır.

İSTKA’NIN KALKINMA YAKLAŞIMI

İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı İstanbul’un sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini ve sektörel hedefleri belirlemekte ve bu hedeflerin tüm toplum tarafından sahiplenilerek hayata geçirilmesine yönelik olarak yukarıda özetlendiği şekilde kapsamlı bir stratejik çerçeve ortaya koymaktadır. 2014-2023 İstanbul Bölge Planının katılımcı bir süreçle hazırlanan ve tüm kesimlerin görülerini yansıtan vizyonu, gelişme eksenleri, öncelik alanları ve stratejileri, hedefleri İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek çalışmalar yürüten bütün kurum ve kişiler için önemli bir rehber oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kalkınma alanındaki çok boyutlu yaklaşımını yansıtmaktadır. İSTKA, kalkınmayı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi alanları da içeren bütüncül bir kavram olarak görmektedir. Toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirecek, verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık gibi temel değer ve çalışma ilkelerini benimseyen bir kalkınma anlayışıyla hareket etmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak “Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma” vizyonu ile sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme hedefi ile hareket etmekteyiz. Bu hedefe bağlı olarak İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan aktörler ve İstanbullularla birlikte katılımcı bir süreç içerisinde hazırladığımız 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nı doğrultusunda çalışmalarımız planlamakta ve hayata geçirmekteyiz.

2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANINDA EKONOMİK GELİŞME EKSENİ

2014 – 2023 İstanbul Bölge Planı İstanbul’un öncelikleküresel ekonomide stratejik bir aktör olmasını hedeflenmektedir. Buna yönelik ise ekonomik anlamda küresel çekim merkezi olması ve İstanbul’un dış ticaretinin güçlendirilmesine ilişkin stratejiler ortaya koymaktadır. Bunun için ise İstanbul’un öncelikli sektörlerine destek verecek yatırımlar başta olmak üzere, büyüme ve istihdam yaratacak ve kente yük getirmeyecek ulusal ve uluslararası yatırımların İstanbul’a çekilmesi amaçlanmaktadır. Yatırımları cazip hale getirecek düzenlemelerin yapılması ve bürokratik hizmet birimlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.  İstanbul’a gelecek olan yatırımcıların yatırım alanlarına yönlendirilmesi ve bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. İstanbul’un yatırım ortamının uluslararası tanıtımının yapılarak yatırımların sayısının artırılması ve yatırımlarda uluslararası işbirliklerinin desteklenmesi bu alandaki ana hedeflerindendir. İhracatta ise katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılması;ülke ve ürün çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırımlar ve ihracatın yanı sıra,İstanbul’un küresel ekonomide daha ağırlıklı bir konum edinmesi için küresel şirketlerin bölge merkezlerini İstanbul’a taşımalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Benzer şekilde yerli ve uluslararası nitelikli ve yaratıcı işgücünün çekilmesi için İstanbul’da yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bütün bu çalışmaları destekleyecek şekilde İstanbul’un turizm, finans, lojistik, yaratıcı endüstriler ve Ar-Ge yoğun sektörler başta olmak üzere küresel rekabet gücünü ortaya koyabileceği ve uluslararası değer  zincirinde  yüksek katma  değerli  işlevler  edineceği sektörlerde  uzmanlaşması  öngörülmüştür.

Ar-Ge ve yenilik İstanbul’un 2023 hedefleri için önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Bölge Planı ile Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında paydaşlar arası işbirliği, paylaşım ve koordinasyonu teşvik edecek inisiyatifler, ara yüz mekanizmaları ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ar-Ge ve yenilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılarak toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması da bu alandaki önemli ihtiyaçlardan birisi olarak görülmektedir. Bölge Planı aynı zamanda İstanbul’un Ar-Ge ve yenilik alanlarında insan kaynağı kapasitesinin artırılmasını öngörmektedir.Ar-Ge ve yenilik alanlarında finansal kaynakların çeşitlendirilmesi, artırılması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması bu alanda öne çıkan diğer ihtiyaçlardır.

İstanbul’un 2023 kalkınma hedefleri açısından Ar-Ge ve yenilik kadar öncelikli bir diğer konu da girişimciliktir. Bölge Planı ile İstanbul’da nitelikli bir girişimcilik yapısının oluşmasını öngörmekteyiz. Ar-Ge ve yenilikte olduğu gibi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimci niteliğinin artırılması Bölge Planı’nın vurguladığı gereksinimlerin başında gelmektedir. Girişimcilik odaklı destek mekanizmalarının ve altyapılarının iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bu desteklere erişimin kolaylaştırılmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu alanda üzerinde durulan bir diğer konu da girişimcilik ekosistemidir. Bu ekosistem içindeki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni işbirliklerinin kurulması, ekosistemin nitelikli bilgiye hızlı ve güvenli erişiminin sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’nin olduğu kadar İstanbul’un da kalkınma önceliklerinden biri istihdamdır.Bu açıdan istihdamın artırılması başlıca hedeflerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul’un ekonomik kalkınma hedefleri ve dönüşen ekonomisi işgücünün de dönüşümünü gerekli kılmaktadır. Teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek bir ürün ve üretim yapısı İstanbul’dafarklı nitelikte bir işgücüne ihtiyaç duymakta ve bu niteliklerde işgücünü temin etmekte zorluklar yaşanmaktadır. Bu açıdan işgücü yapısını dönüştürecek, iş gücü arz ve talebini daha kolay eşleştirecek çalışmalara ihtiyaç duyulmakta. İşgücünün dönüşümüne ek olarak istihdamın mevcut koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik boyutunun güçlendirilmesini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda iş ortamının yeniliği, yaratıcılığı ve kapsayıcılığı destekleyecek şekilde iyileştirilmesi hedefleniyor. İstanbul’un 2023 vizyonu ve diğer alanlardaki hedeflerini hayata geçirmesine önemli katkılar sağlayacak. Bütün bunlar Bölge Planı’nın üzerinde durdurduğu konular.

Yurt içi ve yurt dışından kente daha fazla ziyaretçi, yatırım,nitelikli ve yetenekli insan gücünün çekilerek üretim yapısının güçlendirilmesi ile rekabetçiliğinin artırılması içinİstanbul’un tanıtımının etkin bir şekilde yapılması ve imajının geliştirilmesiçok önemli. Aynı zamanda kentte üretilen malların kentle birlikte markalaşarak diğer pazarlara girebilmesi ve tutunabilmesi de kentsel imaj ve bunu sağlayacak tanıtım faaliyetleri ile yakından ilişkilidir.Kentin imajının geliştirilmesi kente ve kentlilere prestij ve özgüven de kazandırmaktadır. Bölge Planı ile İstanbul’un tanıtımı ve kentsel imajına ilişkin kurumsal yapılanma, işbirlikleri ve bütüncül bir stratejisinin geliştirilmesi en temel ihtiyaçlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca İstanbul’un tanıtımı ve imajının geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerinin artırılması ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilmekte.Kentsel imajın iyileştirilmesi ve tanıtımı için yerel imkân ve değerlerin korunarak kullanılması, ilgili hizmetler ve altyapının iyileştirilmesi bu alanda öne çıkan diğer ihtiyaç olarak görülmekte.

İstanbul’un ekonomik kalkınma gündeminin ana konularından birisi ise sanayide dönüşüm ihtiyacıdır. 4. Sanayi Devrimi olarak isimlendirilen içinde bulunduğumuz dönem üretimde otomasyonu, siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimi, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve dijitalleşme, siber güvenlik, otonom araçlar gibi paradigma değişimine işaret eden yeni yöntem ve süreçleri, dünya genelinde olduğu gibi İstanbul’daki sanayi aktörlerinin ve firmalarının daha fazla gündemine almasını gerektiriyor. Buna yönelik dönüşümün planlanması ve altyapının oluşturulması gerekiyor. Genel olarak değerlendirildiğinde sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmakta.  Bu doğrultuda düşük ve orta düzey teknoloji kullanılan sanayi sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının, tasarım ve markalaşmanın teşvik edilmesi öncelikli adımlardan birisi olarak görülmektedir. Ayrıca dönüşen sanayi sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mevcut sanayi işgücünün dönüşümün gerektirdiği teknolojik ve diğer mesleki beceriler ile donatılması önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir.  Bu alanda öne çıkan bir diğer husus kümelenme çalışmaları ile sanayide verimliliğin, rekabet gücünün ve katma değerin artırılmasıdır. Sanayide dönüşümün mekânsal boyutu da dikkate alınmalı, İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları ile eşgüdümlü ve bütünleşik politikalar çerçevesinde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

İSTANBUL’UN KALKINMASINA VERDİĞİMİZ DESTEKLER

Mali destek programlarımız ve diğer çalışmalarımızla Bölge Planı’nın ortaya koyduğu stratejileri uygulamaya yönelik adımlar atmaktayız.Her yıl verdiğimiz yaklaşık 100 milyon liralık destekle, ilk desteğimizi verdiğimiz 2010 yılından bu yana 402’si ekonomik kalkınma, 308’i sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere 710 projenin hayata geçirilmesini sağladık. Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme, Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma, Çevre ve Enerji Dostu İstanbul, Engelsiz İstanbul, Afetlere Hazırlık, Çocuklar ve Gençler, Yenilikçi İstanbul, Bağımlılıkla Mücadele ve Kadın İstihdamının Artırılması mali destek programlarımız bu çalışmalarımız hakkında sunabileceğimiz örneklerdendir. Mali destek programlarına ek olarak İstanbul’daki kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamayı ve bölgesel dinamikleri harekete geçirerek İstanbul’un sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek olmayı hedeflemekteyiz.

Bu amaçla, bölgesel analiz, araştırma, politika ve strateji geliştirme faaliyetleri ile İstanbul’un tanıtımına yönelik faaliyetler yeni operasyonel önceliklerimizi oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek yerli ve yabancı yatırımları desteklemek üzere yürüttüğümüz faaliyetler 2023 İstanbul vizyonunun hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. İSTKA bünyesindeki Yatırım Destek Ofisimiz her yıl İstanbul’un yatırım ortamını farklı bir bakış açısıyla yansıtan İstanbul Yatırım Rehberini 7 farklı dilde yayınlıyor.2017 yılında İSTKA bünyesinde hayata geçirdiğimiz İstanbul’da yabancı yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirmelerini sağlayanInvest in Istanbul bu alandaki çalışmaların güzel bir örneğini teşkil etmekte ve diğer kalkınma ajansları için model oluşturmakta.  Ayrıca bu hizmeti destekleyecek İstanbul’un yatırım imkanlarını tanıtan invest.istanbul internet sitesini de bu yıl hayata geçirdik.

Gerek İstanbul’un gerekse İstanbul’un küresel rekabeti açısından en çok önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz konulardın başından birisi Ar-Ge ve yenilik.  Ar-Ge ve yenilik ile ilgili araştırma ve yayınlar hazırlıyor ve diğer kurumların bu tür çalışmalarını destekliyoruz.  Ar-Ge ve yenilik ile ilgili çalıştay, seminer, konferans, proje pazarıve fuar gibi özel organizasyonlarda yer alıyor, düzenliyor ve destekliyoruz. Ar-Ge ve yenilik Mali Destek Programlarımız kapsamında da öne çıkardığımız bir başlık. Bu konuya özel Mali Destek Programları tasarladık ve uyguladık, aynı zamanda farklı Mali Destek Programlarımızda bir yatay eksen olarak bu konuya yer verdik. Ar-Ge ve yeniliği desteklerken Ar-Ge ve yeniliğin gerçekleşmesi için gerekli olan altyapı çalışmalarını ve Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının ticari değere dönüşmesini sağlayacak ara yüzleri desteklemeye daha fazla özen göstermekteyiz.

EKONOMİK DÖNÜŞÜME YÖNELİK BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİMİZ

Desteklediğimiz büyük ölçekli projeler olan Güdümlü Projeler ile de İstanbul ekonomisinin dönüşümüne hizmet edecek, sanayinin daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuşmasını sağlayacak, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını destekleyecek altyapıların oluşmasını sağlıyoruz. Güdümlü projelerimizden ikisinin, çelik ve alüminyum sektörü oyuncularını Avrupa’da yüksek laboratuvar ücretlerinden kurtarması hedefleniyor. 2015 yılında İSTKA’nın ilk “Güdümlü Projesi” olma özelliği taşıyan “Çelik Test ve Araştırma Merkezi Projesi” ile sektöre küresel rekabet gücünü arttıracak bir merkez kazandırılmıştır. Çelik Test ve Araştırma Merkezi, mesleki ve teknik eğitimleriyle de çelik sektörüne yön vermektedir.

Yine 2015 yılında başlatılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi ile alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerine destek sağlanmaktadır. “ALUTEAM”, alüminyum ve ilgili tüm sektörlerin ortak kullanımına ve işbirliğine açık uluslararası ölçekte bir araştırma merkezi olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmekte; eğitim, araştırma ve test merkezi olarak hizmet vermektedir.  

Kendimize biçtiğimiz bir misyon da İstanbul’un girişimci ruhunu beslemek. Bu nedenle Güdümlü Projelerde girişimciliğe özel önem veriyoruz.  Güdümlü projelerimiz arasında çok özel iki merkez bulunuyor. Birincisi İstanbul’a yeni bir Girişimcilik Merkezi ve düşünce kuruluşu kazandırmayı hedefleyen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi. Proje, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı aracılığıyla yürütülüyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, topluma, sanayiye ve ticarete, bilgi ticarileşme sürecinin her bir aşamasında profesyonel hizmet sunup bunların yaygınlaşmasını sağlayacak. Proje kapsamında iş fikirlerinin ticarileşmeye hazır hale getirilmesi, yeni işletmelerin kurulması, bilgi ticarileştirme atölyelerinin faaliyete geçirilmesi, işletmelere danışmanlık veeğitim hizmetleri verilmesi hedefleniyor.

Girişimcilere hizmet edecek bir diğer güdümlü projemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mart ayında imzasını attığımız LivingLab projesi; içerisinde Deneyim Laboratuvarı, Maker Atölyesi, Girişimciler için Kuluçka Merkezi bölümlerini barındıracak. Bu özelliği ile de dünyada ilk ve tek olacak. Yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin tecrübe edilip geliştirileceği merkezde kullanıcılar iş ortaklarıyla bir araya gelecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın bir diğer güdümlü projesi INNOGATE Programı da İTÜ ARI Teknokent’e verilen destekle hayata geçiyor. INNOGATE: İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı ile 2 yıl içerisinde 100 yerli teknoloji firması ABD pazarına açılacak. Programa seçilecek firmalar hedef pazar ABD’ye yönelik danışmanlık eğitimi alacak. Kurulacak Teknoloji Üretim Merkezi, firmalara ürün geliştirme için teknolojik altyapı sağlayacak. Firmalar, ABD’de San Francisco ve Chicago’da kurulacak yönetim ofisleri ile potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve diğer girişimcilerle buluşturulacak. Proje bitiminde İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bir girişimcilik fonu da kurulacak.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)