BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaFinans KulisAlternatif finans sistemi kuruluyor----

Alternatif finans sistemi kuruluyor

Alternatif finans sistemi kuruluyor
07 Ekim 2022 - 08:08 www.finansgundem.com

Katılım bankaları, Katılım Finans Strateji Belgesi ile yeni bir yapıya kavuşuyor. Belge uyarınca Katılım Finans Kanunu adlı yeni bir kanun çıkarılacak, Katılım Finans Kuruluşları adıyla yeni bir yapı kurulacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyetini sürdüren katılım bankaları, açıklanan stratejiyle alternatif bir modele dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Strateji Belgesi tanıtım toplantısında, “Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır” sözleriyle bu ayrışmanın ilk işaretini vermişti.

Dünyada İslami Finans olarak adlandırılan, Türkiye’de ise artık Katılım Finans olarak anılacak olan “faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi, finansman sistemi içindeki payının artması ve reel sektöre daha fazla katkı sağlaması” amacıyla hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından açıklanan 165 sayfalık belgede, 5 temel amaç, 18 hedef ve 84 eylem bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında İstanbul’da tanıtımını yaptığı Katılım Finans Strateji Belgesi temel olarak katılım Finans kuruluşlarının reel sektöre daha fazla katkıda bulunmasını öngörüyor. Belgede, İstanbul Finans Merkezi’nin en önemli ayaklarından birisinin de katılım finans olduğuna değinilirken, Türkiye’de 1984 yılından bu yana işleyen sistemin cazibesinin artırılması için köklü değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Sektöre yönelik Katılım Finans Kanunu çıkarılması ve Katılım Finans Kuruluşları adıyla yeni bir yapı kurulmasını esas alan Strateji Belgesi, sistemin kamuoyunda daha iyi anlaşılmasını sağlayacak çeşitli önlemleri de içeriyor. Kanun, hâlen tebliğ düzeyinde mevzuatla işleyen katılım sigortacılığını da sisteme dahil ederek, yasal altyapıya kavuşturulmasını sağlamış olacak.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Katılım Finans Strateji Belgesi’nde öngörülen eylemlerin tamamının hayata geçirilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘bankacılık sistemiyle karıştırıldığı’ yönündeki tespitinden hareketle, faizsiz finans sistemi bankacılık sisteminden yöntemler bakımından kesin bir çizgiyle ayrışmış bir yapıya kavuşmuş olacak.

Kitle fonlama platformlarına yatırım yapanlar teşvik edilecek

TOBB tarafından mikro işletmeler, erken aşama girişimler ve projelerin risk-paylaşımına dayalı sözleşmelerle finansmanının sağlanmasına yönelik katılım esaslı bir kitle fonlama platformu faaliyete geçirilecek. TOBB üyelerinin de bu kitle fonlaması platformuna yatırım yapmaları teşvik edilecek. Ayrıca; TOKİ, KOSGEB ve Kızılay tarafından da katılım esaslı bir kitle fonlama platformu faaliyete geçirilecek.

"Kira Sertifikası Garanti Fonu" kurulacak

Fıkhi olarak doğru kurgulanması koşuluyla, ihraç edilmesi açısından uygun bir konjonktürün bulunduğu değerlendirilen GSYH’ye dayalı kira sertifikası ihracına yönelik çalışmalar yapılacak.

Reel sektör şirketlerinin sermaye piyasası üzerinden finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kira sertifikası ihraçlarını teşvik etmek amacıyla Kira Sertifikası Garanti Fonu’nun kurulması sağlanacak.

Faizsiz borç sandıkları oluşturulacak

TOBB bünyesindeki oda ve borsalarda Karz-ı Hasen sandıkları oluşturulacak. Karz-ı Hasen, borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak temin etmek olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda hâlen MÜSİAD bünyesinde böyle bir sandık bulunuyor. Strateji Belgesi’nde ise Karz-ı Hasen; misli bir malın aynı miktarda geri alınmak üzere borç verilmesi olarak tanımlanıyor.

BIST bünyesinde kira sertifikaları, elektronik ürün senetleri ve katılım esaslı pay senetleri gibi katılım sermaye piyasası ürünlerinin münhasıran işlem göreceği Katılım Pazarı kurulacak.

Ürün ve hizmet çeşitliliği nasıl artırılacak?

Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedefi kapsamında Strateji Belgesi’nde şu öneriler yer alıyor:

Katılım finans holding şirketi ve ihtisaslaşmış katılım finansman kuruluşları gibi yenilikçi yapılar kurulmalı

Risk-paylaşımına dayalı finansal sözleşmeler teşvik edilmeli

Farklı katılım finans sektörlerini birbiriyle ilişkilendirecek yenilikçi ürün ve hizmetler kullanılmalı

Kamu kesimi tarafından altyapı projelerinin finansmanında risk-paylaşımına dayalı kira sertifikaları gibi yeni kamu finansmanı modelleri uygulanmalı

Kamu öncülüğünde hac ve umre fonu gibi yeni kurumlar oluşturulmalı

 

Vergi indirimi

Belgede, odak alanlar kapsamında yer alan ürün, hizmet ve faaliyetlerin kendilerinin veya bunları uygulayan katılım finans kuruluşlarının çeşitli mali teşviklerden faydalanabileceği mekanizmanın kurulması öngörülüyor.

Ayrıca, birden fazla odak alan kapsamındaki ürün, hizmet ve faaliyetlerin de doğrusal olmayan bir şekilde mali teşviklerden faydalanabileceği düşünülüyor.

Bu kapsamda; finansman alanı, ürün yapısı, müşteri segmenti ve sürdürülebilirliğe ilişkin vergi indirimi gibi mekanizmaların kurgulanabileceği öneriliyor.

Sermaye yeterliliği rasyolarında düzenleme yapılacak

Strateji Belgesinde, katılım finans kuruluşlarının odak alanlara yönelik faaliyetlerinde mali teşvikler verilmesi yanı sıra çeşitli mevzuat engellerinin kaldırılması ve uygulamaya dönük teşviklerin de oldukça önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Özellikle, katılım finans kuruluşlarının finansman portföyü içinde risk-paylaşımına dayalı ürünlerin ağırlığını arttırmaları açısından mevzuat düzenlemeleri ve standartların geliştirilmesinin mali teşviklerden daha önemli olabileceğine değiniliyor.

Mevcut durumda katılım bankaları açısından risk-paylaşımına dayalı finansman kullandırımının, sermaye yeterliliği rasyoları açısından çok yüksek oranlı risk ağırlıklarına katlanmalarını gerektirdiğine dikkat çekilerek, Basel ve IFSB standartları da göz önünde bulundurularak, risk-paylaşımına dayalı finansal ürünlerin kullanımında risk ağırlıklarında yeni düzenleme yapılması öneriliyor.

Uluslararası Katılım Finans Tahkim Merkezi

Belgede, dünyada uluslararası İslami finans merkezi olmayı hedefl eyen finans merkezleri İslami finans tahkim ve arabuluculuk merkezlerinin kurulmasına önem verildiği belirtilirken, İstanbul Finans Merkezi’nin küresel bir İslami finans merkezi olma vizyonu çerçevesinde İstanbul Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul Uluslararası Tahkim Merkezi bünyesinde uluslararası bir katılım finans tahkim merkezinin kurulmasının katılım finansın gelişiminde önemli olduğu kaydedildi.

Bağışa dayalı kitle fonlaması platformu kurulacak

Belediyelerin sosyal destek faaliyetleri kapsamında, SMA gibi özel hastalık masrafl arına, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik valilik onaylı bağışa dayalı kitle fonlaması platformları kurulması teşvik edilecek.

Katılım Finans Holding 

İçlerinden en az birisi katılım bankası olmak koşuluyla, birden çok katılım finans kuruluşunu bünyesinde barındıran, firmalarla risk-paylaşımına dayalı ortaklık kurabilen, bu firmaların yönetim kurullarında yer alabilen, mal ve hizmet ticareti alanında da faaliyet gösterebilen

Katılım Finans Holding adıyla yeni bir katılım finans kuruluşu yapısı kurulması öneriliyor.

Helal Park kümelenme modeli

Yeni dönemde, helal ekonomi kapsamındaki faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla Helal Park adı verilen bir kümelenme modelinin kurulması da öngörülüyor. Belgede, helal parkların, başta üreticiler olmak üzere helal değer zincirinin paydaş kurum ve kuruluşlarının belirli coğrafi alanlarda kümelenmesiyle oluşturulan organize sanayi ve ticaret bölgeleri olduğu belirtilirken, OSB’lere benzer şekilde aktörler arasında etkin koordinasyon sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Hac ve Umre Fonu 

Belgede kurulması öngörülen Hac ve Umre Fonu ile BES’e benzer bir yapı oluşturulacak. Burada fona giren katılımcılar her ay düzenli olarak küçük miktarda yapacağı katkılar, Fon tarafından değerlendirilecek. Dönem sonunda ise Hac ve Umre seyahatlerinin masrafı Fon’da biriken paradan karşılanacak.

Öne çıkan başlıklar

Reel sektörün finansmana erişimi için Kira Sertifikası Garanti Fonu kurulacak.

Sermaye yeterliliği rasyosu açısından avantaj sağlanacak.

GSYH’ye dayalı kira sertifikası ihracatına yönelik çalışma yapılacak.

TOBB ve odalarda faizsiz borç verilmesini içeren Karz-ı Hasen sandıkları kurulacak.

Kamu altyapı projelerinin finansmanında riskpaylaşımına dayalı kira sertifikaları çıkarılacak.

Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak.

Katılım OSB veya Katılım Teknopark gibi alanlar oluşturulacak.

BİST bünyesinde Katılım Pazarı kurulacak.

Kamu öncülüğünde Hac ve Umre Fonu oluşturulacak.

Katılım sigortacılığı da sisteme dahil ederek, yasal altyapıya kavuşturulacak.

Katılım Finans Kanunu çıkarılacak.

QNB Finansleasing’den 25 milyon Euro'luk kredi anlaşması

 

Nebati: İBB'nin finansman ihtiyacı için imzalar atıldı

 

Katılım Finans Strateji Belgesi genelgesi yayımlandı

 

Finans dışı firmalar 91,27 milyar dolar açık verdi

 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)